Wachtlijsten voor stroomaansluitingen nemen toe

Het aantal aanvragen voor stroomaansluitingen dat op de wachtlijst staat bij netbeheerders neemt toe. Op dit moment zijn het er ruim 5600. De aanvragen staan in de wacht omdat er niet voldoende capaciteit op het stroomnet is om ze aan te sluiten en uitbreiding van het stroomnet niet snel genoeg gaat, schrijft Pointer.

placeholder

Netbeheer Nederland vroeg de cijfers voor Pointer op bij netbeheerders. Onder de 5600 aanvragen zijn 2200 aanvragen voor een nieuwe aansluiting. De overige 3400 zijn aanvragen voor de uitbreiding van een bestaande stroomaansluiting. Het betreft aanvragen voor de afname van stroom.

Om de capaciteitsproblemen op te lossen, is forse uitbreiding van het stroomnet nodig. Volgens Hans-Peter Oskam, directeur energietransitie en beleid bij Netbeheer Nederland, gaat die uitbreiding niet snel genoeg. “Netbeheerders doen wat ze kunnen, maar Nederland is nu in heel snel tempo aan het verduurzamen. Dat vraagt heel veel meer elektriciteit en dus een veel zwaarder stroomnet. Die verduurzaming gaat op dit moment veel harder dan wij extra elektriciteitsnet erbij kunnen bouwen. We moeten manieren vinden om te versnellen.”

Uitbreiding net gaat traag

Personeelstekort is volgens Oskam één van de belangrijkste redenen dat de uitbreiding van het net stokt. “We werken nu met 18.000 mensen bij de netbeheerders en de aannemers om het elektriciteitsnet te verzwaren”, zegt Oskam. “Maar we zien dat er de komende zeven, acht jaar nog een keer 18.000 mensen bij moeten om de werklast aan te kunnen. Dus ons grootste zorgpunt is waar we op dit moment voldoende personeel vandaan halen.”

Ook stikstofproblematiek heeft invloed op de uitbreiding van het net. Iconisch is bijvoorbeeld de situatie op de Noord-Veluwe, waarover Pointer eerder berichtte. In dat gebied staan elektriciteitsstations die eigenlijk uitgebreid moeten worden, maar omdat ze pal naast Natura-2000 beschermd natuurgebied liggen, kan dat niet. Bij de uitbreiding van de stations zal namelijk stikstof uitgestoten worden, en dat mag niet zo dicht bij Natura-2000.

Naast personeelstekorten en stikstofproblematiek, spelen ruimtegebrek en trage ruimtelijke procedures een rol volgens Oskam. “Het bouwen van een elektriciteitsknooppunt kan in twee jaar”, zegt hij. “Maar de vergunning en de ruimtelijke procedures waar wij tegenaanlopen duren tot acht jaar.”

In de tussentijd

Oskam pleit ervoor obstakels rondom de uitbreiding van het net zoveel mogelijk weg te nemen. Zo zou hij graag zien dat er coulance komt voor de stikstofuitstoot die vrijkomt bij bouwwerkzaamheden aan het stroomnet. Uiteindelijk leidt dat volgens Oskam juist tot meer verduurzaming, “zodat je stikstofuitstoot kunt reduceren.”

Daarnaast zegt hij: “Laten we een manier zoeken dat we ook voor de ruimte en de vergunningsprocedure (voor uitbreiding van het stroomnet, red.) nog maximaal twee jaar nodig hebben. De Europese Commissie komt nu met voorstellen om dat echt versneld te doen. Als we de klimaatdoelen willen halen, is het cruciaal dat dit project slaagt.”

Verder moeten partijen die willen verduurzamen en daarvoor meer elektriciteit nodig hebben volgens Oskam vroegtijdig met netbeheerders en gemeentes in gesprek. Samen zouden ze dan kunnen kijken hoe ze zonder (extra) aansluiting toch (meer) stroom kunnen gebruiken door innovatieve oplossingen als batterijen of het onderling delen van stroom.

Uitzending

Pointer sprak verschillende partijen die op de wachtlijst staan en wel zouden willen experimenteren met oplossingen zoals Oskam noemt, maar daarin worden tegengehouden door wet- en regelgeving.
Klik hier om de uitzending van KRO-NCRV Pointer terug te kijken.