Netbeheerders: politiek, help de industrie om tijdig verduurzamingsplannen te realiseren

Om tijdig een klimaatneutrale industrie in 2050 te realiseren vergt actie van de politiek. Om deze doelen te halen is een combinatie van groene waterstof, groen gas, elektrificatie en CO2-afvang en -opslag (CCS) nodig. Dit kan de industrie niet alleen en daarom moet de politiek nu de juiste maatregelen treffen. Deze oproep doet Netbeheer Nederland aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat, Micky Adriaansens en de Minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten, die vandaag met de Kamer in debat gaan over de verduurzaming van de industrie.

Industrie_afbeelding-1520

Het veranderend energiesysteem vormt de ruggengraat voor de klimaatneutrale samenleving van de toekomst. Netbeheerders hebben de taak om de energie-infrastructuur aan te passen en te ontwikkelen om alle ontwikkelingen mogelijk te maken die bijdragen aan de energietransitie en aan een groeiende economie: duurzame energie, elektrisch vervoer, duurzaam verwarmde huizen, vergroening van de industrie, datacenters en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Daar komt bij dat de netbeheerders het graag mogelijk maken om naast het werken aan de klimaatdoelen tegelijk de afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen.

De aanleg van infrastructuur vergt concrete industrieplannen

Om de verduurzaming van de industrie tijdig te faciliteren met infrastructuur, is het noodzakelijk dat industriële partijen heldere verduurzamingsplannen aanleveren. Het informeren op hoofdlijnen is onvoldoende om infrastructuur te kunnen voorbereiden en investeringen te kunnen doen. Hierdoor ontstaat het risico dat de infrastructuur niet overal op tijd klaar is om verduurzaming te faciliteren. Netbeheer Nederland vraagt daarom aandacht voor de volgende punten:

  •  Zorg dat alle industriële bedrijven netbeheerders vroegtijdig inzicht geven in hun verduurzamingsplannen. Zo plannen we de infrastructuur;
  • Tijdige en heldere maatwerkafspraken met industrieën zijn ook nodig om netbeheerders in staat te stellen de ingewikkelde puzzel van het gelijk laten oplopen van infrastructuur, vraag en aanbod in tijd en ruimte, goed te leggen;
  • Faciliteer de verduurzaming van de industrie door als overheid snel passende stimuleringsmaatregelen te bieden, zodat deze partijen investeringszekerheid hebben en meer concrete informatie kunnen aanleveren over de verduurzamingsmaatregelen;
  • Stimuleer bedrijven om technieken te kiezen die het elektriciteitsnet uitsparen, bijvoorbeeld via warmtepompen i.p.v. elektrische boilers of met waterstof of groen gas. Zo sluiten we meer bedrijven aan;
  • Werk dit planmatig uit, samen met medeoverheden. Verwerk de plannen van de industrie en andere sectoren in regionale plannen met keuzes welke infrastructuur waar komt. Op landelijk niveau moet dit vorm krijgen in het Nationaal Programma Energiesysteem.

Zie hier de inbreng die Netbeheer Nederland aan de leden van de Vaste Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat heeft gestuurd.

Wij gebruiken cookies

Wij plaatsen cookies voor de werking en verbetering van deze website. Mogen wij extra cookies plaatsen voor het afspelen van video’s, delen-op-social-media en om onze campagnes te meten? Lees meer