Netbeheer Nederland: Energietransitie kun je niet controversieel verklaren

“We hebben enorme opgaven, op het gebied van woningbouw, om het bedrijfsleven te helpen met verduurzamen en ook om de afgesproken klimaatdoelen te behalen. We kunnen daarbij geen vertraging in de besluitvorming voor de infrastructuurprojecten en de noodzakelijke wetgeving gebruiken. Het dringend advies van de netbeheerders is om de energietransitie niet controversieel te verklaren,” stelt Hans-Peter Oskam, Directeur Energietransitie & Beleid bij Netbeheer Nederland.

placeholder
Na het zomerreces gaat het parlement direct aan de slag met het vaststellen van welke onderwerpen controversieel zijn om te behandelen nu het kabinet demissionair is. Deze onderwerpen worden op 12 september plenair vastgesteld en zullen niet meer in de huidige samenstelling van de Tweede Kamer behandeld worden. De Eerste Kamer start hier een week later mee.

De uitdagingen waar we met elkaar voor staan zijn groot en zijn acuut. “We zitten midden in de grootste verbouwing van ons energiesysteem. Deze energietransitie is nog een grotere opgave dan de Deltawerken ooit waren. De doelen zijn bekend en snelheid in de uitvoering is van groot belang om deze te behalen. De energie-infrastructuur zorgt ervoor dat de elektrificatie van de samenleving door kan gaan; zodat we onze elektrische auto’s kunnen opladen, zodat de zonnepanelen op onze daken de opgewekte stroom kunnen inzetten, zodat warmtepompen onze huizen kunnen verwarmen. Op termijn zal vervolgens de stikstofuitstoot van onze maatschappij hierdoor aanzienlijk afnemen” stelt Dick Weiffenbach, Algemeen Directeur bij Netbeheer Nederland.  

Energiewet 

Op het gebied van wetgeving zijn door het kabinet de Energiewet en de Wet Gemeentelijke Instrumenten Warmtetransitie (WGIW) naar de Tweede Kamer gestuurd. Vertraging van deze wetten betekent concreet dat netbeheerders minder snel aan de slag kunnen met het creëren van meer ruimte op de volle stroomnetten en ook de verduurzaming van wijken minder goed van de grond komt. Deze wetten moeten daarom zo snel mogelijk alsnog behandeld worden.

Om de problemen van het volle stroomnet aan te pakken is er met het kabinet een gezamenlijke aanpak (Landelijke Aanpak Netcongestie (LAN)) gelanceerd waarin meer dan 100 acties staan die het komende jaar uitgevoerd moeten worden. Elke vertraging die erbij komt, zorgt ervoor dat bedrijven en consumenten langer te maken hebben met een vol stroomnet. Het LAN is ruim voor de val van het kabinet gestart, en moet daarom ook onverminderd door.

Salderen

De Eerste Kamer moet nog een besluit nemen over het voorstel over de geleidelijke afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen. De salderingsregeling heeft gezorgd voor een ongekend snelle groei van het aantal zonnepanelen op de daken van woningen. Deze huizen hebben een aanzienlijk lagere energierekening en gemiddeld wordt de opgewekte energie voor 30 à 40 procent direct gebruikt. Beter is het wanneer eigenaren van zonnepanelen meer gestimuleerd worden om de

opgewekte stroom direct in het eigen huis te gebruiken. Door eigen verbruik wordt het net minder belast en wordt er minder CO2 verbruikt.

Wanneer er niet op korte termijn alsnog besluiten worden genomen, dan zal er onder andere ook vertraging komen op de volgende terreinen:

Betaalbaarheid

Om te voorkomen dat energiearmoede in de winter van 2023-2024 om zich heen grijpt, is het noodzakelijk dat besluitvorming over een gerichte opvolger van het prijsplafond, energietoeslag en afsluitbeleid niet controversieel wordt verklaard.

Investeringsruimte

De financiering van netbeheerders is essentieel voor het op grote schaal uitbreiden van de energie-infrastructuur. Daarmee faciliteren de netbeheerders woningbouw, het aansluiten van bedrijven, de verduurzaming van de samenleving en de economische groei. Wanneer een besluit over financiering van netbeheer vertraging oploopt, heeft dat impact op de investeringen die de netbeheerders het komende jaar kunnen doen. Onzekerheid over een financiële bijdrage kan ook een na-ijlend keten effect hebben in de jaren erna.

Netbeheer Nederland gaat ervan uit dat de energietransitie de komende periode op brede politieke steun kan blijven rekenen, zodat netbeheerders door kunnen met het bouwen aan de economie van morgen en de verduurzaming van Nederland.

Oskam: “De energietransitie is van groot belang, voor de volkshuisvesting, voor de economie en voor de verdere verduurzaming van ons land. Vertraging van de energietransitie betekent vertraging op veel belangrijke maatschappelijke en economische thema’s. Dat mag niet gebeuren.”