Negentien nieuwe proeftuinen aardgasvrije wijken leveren waardevolle ervaring

Negentien gemeenten ontvangen een subsidie om een proeftuin Aardgasvrije Wijken op te zetten. Dat maakte de minister van Binnenlandse Zaken op 26 oktober bekend. Het programma Aardgasvrije Wijken startte in 2018 met een eerste subsidieronde. In deze tweede ronde was bijna 100 miljoen te verdelen. Met de 19 proeftuinen die nu gestart worden, kan in de praktijk ervaring opgedaan worden met het aardgasvrij maken van woonwijken. De netbeheerders zien er naar uit in alle projecten bij te dragen.

moederkindzonnepaneel-1296-1387-1403

In 2050 wil Nederland ‘aardgasvrij’ zijn. Dat betekent onder meer dat woningen, die in ons land grotendeels met aardgas verwarmd worden, over moeten naar een andere warmtevoorziening. Daarbij komt, van planning tot uitvoering, veel kijken: technisch en financieel, maar vooral ook sociaal. Het raakt de bewoners direct. Om ervoor te zorgen dat we klaar zijn voor de grote opgave en opschaling moeten we nu praktijkervaring opdoen. In de planning, maar nadrukkelijk ook in de uitvoering. Voor nu ligt er een mooie lijst aan projecten met een diversiteit aan technieken, gemeenten, gebouwen en samenwerkingen. In deze ronde is meer aandacht voor onder andere groen gas en waterstof. Ook voor de netbeheerders betekent dit een mooie kans om, samen met andere partijen, praktijkervaring op te doen in de gebouwde omgeving.

Naast wijkaanpak ook stapsgewijs
De proeftuinen richten zich nu met name op de wijkaanpak, waarbij wijken in een keer overgaan op een aardgasvrije oplossing. In wijken waar nu al een goede alternatieve warmtevoorziening in zicht is, kan hiermee waardevolle ervaring worden opgedaan. Helaas is voor veel in Nederland is zo’n robuuste eindoplossing voorlopig nog onzeker. Toch kunnen ook daar nu ook al goede stappen worden gezet. In haar Kamerbrief van 28 september 2020 gaf minister Ollongren aan dat in de volgende proeftuin-ronde meer nadruk zal liggen op stapsgewijze oplossingen, zoals isolatie en hybride warmteoplossingen. Netbeheer Nederland is blij met dit voornemen. Om vaart de kunnen maken met de transitie, moet er ook aandacht zijn voor de stapsgewijze aanpak.

Samen leren
Het is nu zaak om te zorgen voor een omgeving waarin alle betrokkenen samen kunnen leren van de ervaringen en er een goede wisselwerking ontstaat tussen de uitwerking van maatregelen en het beleid. Daarbij gaat het niet alleen om de leerervaringen uit de pilots, maar bijvoorbeeld ook om de connectie met de Uitvoeringstafel Gebouwde Omgeving van het Klimaatakkoord. Dat er veel animo is om aan de slag te gaan, blijkt wel uit het grote aantal aanvragers in deze tweede ronde. Netbeheerders kijken uit naar de samenwerking, binnen en buiten de proeftuinen.

Lees hier de brief van Minister Ollongren over de Proeftuinen Aardgasvrij.

Wij gebruiken cookies

Wij plaatsen cookies voor de werking en verbetering van deze website. Mogen wij extra cookies plaatsen voor het afspelen van video’s, delen-op-social-media en om onze campagnes te meten? Lees meer