Maarten Otto: 'Het gaat nu om de uitvoering'

Maarten Otto is 1 september gestart als voorzitter van de ledenraad van Netbeheer Nederland. Op Energeia.nl vertelt Maarten waar hij de komende periode de nadruk op wil leggen: “Onze prioriteit is nu uitvoering, uitvoering, uitvoering.”

placeholder

Maarten Otto heeft zijn eerste succes al behaald. Het energie- en klimaatbeleid van het huidige demissionaire kabinet is door de Tweede Kamer niet controversieel verklaard, wat betekent dat onder meer de Energiewet, de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (WGIW) en de Landelijke Aanpak Netcongestie (LAN) doorgang kunnen vinden. (bron: www.Energeia.nl)  

Voor de netbeheerders is op dit moment bijna niks belangrijker dan het voorkomen van vertragingen, of dat nou gaat om nieuwe wet- en regelgeving voor het beter kunnen benutten van het bestaande elektriciteitsnet, om de stikstofproblematiek bij de aanleg van nieuwe infrastructuur of om het binnenhalen van eigen vermogen om te kunnen blijven investeren.

Maarten Otto benadrukt dat netbeheerders niet zitten te wachten op nieuwe plannen of nieuw beleid. “Wij vragen om een uitvoeringskabinet, dat het fysiek realiseren van het nieuwe energiesysteem mogelijk maakt.”

Aandacht voor de energietransitie

Hans-Peter Oskam, directeur beleid en energietransitie bij Netbeheer Nederland, onderschrijft deze stelling. "Een plan zonder uitvoeringsstrategie is geen plan."

Oskam: “In alle verkiezingsprogramma’s is er aandacht voor onze energienetten. Dat was vroeger wel anders en daarmee laten de partijen duidelijk zien dat ze aandacht hebben voor de uitdagingen waar we in de energietransitie allemaal voor staan. Dat is natuurlijk positief, maar daarmee zijn we er nog niet. Want bewoners willen aan de slag met de verduurzaming van hun huis, ondernemers willen door met de groei van hun bedrijf, en er zijn massaal nieuwe woningen nodig. De elektriciteitsnetten, warmtenetten, en gasleidingen voor waterstof en groen gas moeten hiervoor massaal worden opgeschaald, uitgebreid en beter worden benut. Energie-infrastructuur is het fundament van de toekomst van Nederland. En het realiseren van de benodigde infrastructuur is alleen haalbaar door een efficiënte en gerichte uitvoering.”

Inzet voor de verkiezingen

Netbeheer Nederland pleit in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november voor een planmatige uitvoering van de aanleg van energie-infrastructuur. Het nieuwe kabinet kan deze benodigde uitvoering helpen door de planmatige uitrol van energie-infrastructuur flink op te schalen door: 

  1. Een nationaal uitvoeringsplan op te stellen met keuzes voor de uitrol van de energie-infrastructuur. Zowel over waar welke infrastructuur beschikbaar komt, als in welke volgorde. Een nationaal uitvoeringsplan zorgt voor een efficiënte en daarmee versnelde en gerichte aanpak van de uitvoering.
  2. Huidige en toekomstige energie-infrastructuur beter en slimmer te gebruiken. Het stroomnet is nu alleen op drukke momenten tijdens de 'spits' vol. Daarbuiten is er nog veel ruimte. Momenteel hebben bestaande bedrijven te weinig belang om te gaan spitsmijden, terwijl nieuwe bedrijven staan te wachten op de oprit. Dit brengt ons vestigingsklimaat in gevaar en roept vragen op over de verdeling tussen bestaande en nieuwe klanten, tussen sectoren en tussen regio's.
  3. Invulling te geven aan randvoorwaarden voor de maximale opschaling van energie-infrastructuur (zowel nieuwe infrastructuur zoals warmtenetten, duurzame leidingen voor de inzet van groen gas en waterstof als bestaande infrastructuur zoals het elektriciteitsnet).

Klik hier voor de inzet van Netbeheer Nederland in één infographic