Investeringsplannen netbeheerders gepubliceerd

De Nederlandse elektriciteit- en gasnetbeheerders hebben vandaag hun definitieve investeringsplannen voor de periode 2020 tot en met 2029 gepubliceerd. In totaal investeren ze de komende jaren zo’n 40 miljard in het onderhouden en verzwaren van het elektriciteitsnet en de voorbereidingen op het energiesysteem van de toekomst. Daarbij blijft er aandacht voor het veilig en betrouwbaarheid houden van het gasnet en het gereed maken van dit net voor de mogelijke toepassing van hernieuwbare gassen als waterstof en groen gas.

placeholder

Vorige week nog constateerde toezichthouder ACM dat alleen investeringen niet voldoende zijn om op alle locaties te kunnen voorzien in de sterk stijgende capaciteitsbehoefte. Veel hangt af van de goede samenwerking, bijvoorbeeld bij de concretisering van de Regionale Energie Strategieën. De concept-plannen daarvoor zijn vandaag ingediend bij het Nationaal Programma RES (NPRES).

 

Nieuwe stijl

De netbeheerders publiceren dit jaar voor het eerst investeringsplannen ‘nieuwe stijl’. De nieuwe investeringsplannen zijn bedoeld om de toezichthouder, het ministerie en stakeholders meer inzicht te geven in de plannen en projecten van de netbeheerders voor de komende jaren. De investeringen voor de komende jaren zijn de eerste grote stappen om de afspraken uit het Klimaatakkoord voor 2030 waar te kunnen maken.

 

Regionale Energie Strategieën

Op basis van de concretisering van het klimaatakkoord, zoals via de Regionale Energie Strategieën (RES’en), zullen de netbeheerders de investeringsplannen de komende jaren verder invullen en concretiseren. De concept-RES’en zijn nu door alle 30 regio’s officieel ingediend bij het Nationaal Programma RES (NPRES). Het PBL publiceerde vandaag een tussentijdse analyse van de (voorlopige) concept-RES’en die begin juni 2020 openbaar waren. Het PBL doet in de analyse onder meer de aanbeveling om in de uitwerking meer aandacht te besteden aan integratie van het energiesysteem, lokaal en op regioniveau, om de mogelijke voordelen te kunnen benutten. De netbeheerders onderschrijven deze aanbeveling. Samen met de andere betrokkenen bij de RES’en komen ze nog met een uitgebreide reactie op de PBL-analyse.

 

Meer informatie

Meer over de investeringsplannen van de verschillende netbeheerders:

Enexis

Liander

Stedin

Enduris

Coteq

Rendo

Westland Infra

TenneT

Gasunie Transport Services