Energienet in 2021 meer dan 99,99 procent betrouwbaar

Het Nederlandse energienet blijft één van de betrouwbaarste ter wereld. In 2021 hadden huishoudens en zakelijke gebruikers bijna 20 minuten geen stroom en 48 seconden geen gas door storingen. Dat is de jaarlijkse gemiddelde uitval bij een klant. Hiermee komt de betrouwbaarheid van de gas- en elektriciteitsnetten neer op ruim 99,99 procent.

Hoogspanningsmasten-1318-1508
Ieder jaar maakt Netbeheer Nederland de storingscijfers voor het Nederlandse energienet over het voorgaande jaar bekend. In april zal hierover een openbare rapportage verschijnen die momenteel wordt opgesteld. Het Nederlandse energienet kent bijzonder weinig storingen. Klanten krijgen gemiddeld eens in de drie jaar te maken met een stroomstoring en eens in de 140 jaar met een gasstoring. 

Belangrijkste storingsoorzaken
Uitval van het energienet wordt vooral veroorzaakt door schade van graafwerkzaamheden en storingen bij ouder wordende materialen. Samen zijn zij verantwoordelijk voor circa 60% van de storingen. 

Samen met onze ketenpartners wordt er door netbeheerders voortdurend gewerkt aan nieuwe maatregelen om graafschade te beperken. Naast het doen van controles in het veld voor informatieverbetering, besteden de netbeheerders jaarlijks in een campagne aandacht aan manieren om graafschades te voorkomen. Bij machinaal graven, moet vooraf bij het Kadaster de ligging van kabels en leidingen worden opgevraagd, via een zogenoemde Klic-melding.  Dit is verplicht volgens de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON).

Storingen in ouder wordende materialen zijn ook een belangrijke storingsoorzaak. Voor het elektriciteitsnet geldt dat de energietransitie zorgt voor het zwaarder belasten van de materialen die hierdoor sneller kunnen verouderen. De netbeheerders zijn continue bezig met het zo goed mogelijk onderhouden en vervangen van hun componenten. Voor het bepalen van hun beleid wordt gebruik gemaakt van onder andere storingsgegevens, monitoring en materiaalonderzoeken. 

Sneller opsporen en verhelpen
De jaarlijkse uitvalduur in 2021 ligt bij zowel het elektriciteits- als gasnet lager dan dat van de afgelopen jaren. Belangrijke reden hiervoor is dat storingen in de netten steeds sneller worden opgespoord en verholpen. Dat heeft onder meer te maken met modernisering en digitalisering van het energienet. De toenemende inzet van bijvoorbeeld slimme meters, storingsverklikkers en op afstand bestuurbare schakelaars zorgt ervoor dat storingen steeds sneller gesignaleerd en opgelost kunnen worden. 

Meer informatie
Actuele informatie over storingen is te vinden op www.gasenstroomstoringen.nl. Klanten kunnen een gas- of stroomstoring bij de netbeheerder melden via 0800-9009. 

Wij gebruiken cookies

Wij plaatsen cookies voor de werking en verbetering van deze website. Mogen wij extra cookies plaatsen voor het afspelen van video’s, delen-op-social-media en om onze campagnes te meten? Lees meer