Convenant elektrische goederenlogistiek verlengd

Een soepele elektrificatie van transport en logistiek is afhankelijk van goede inpassing van de extra stroomvraag in het stroomnet. In tijden van netcongesties is die uitdaging en daarmee het belang van goede samenwerking extra groot. TLN, evofenedex, ElaadNL en Netbeheer Nederland zetten daarom hun in 2021 gestarte samenwerking, onder andere op het gebied van voorlichting en data-uitwisseling, voor drie jaar voort.

fien.jpg

Al in 2021 ondertekenden TLN, evofenedex, ElaadNL en Netbeheer Nederland een convenant waarmee de samenwerkende partijen op korte termijn de toekomstige vermogensbehoefte elektrische goederenlogistiek in kaart wilden brengen.

Urgentie van samenwerking nu nog groter

Enkele jaren later is de situatie alleen nog maar urgenter geworden. Bijvoorbeeld door de snel toegenomen congestie op het stroomnet. Waardoor niet overal op korte termijn is voor extra ruimte op het stroomnet voor de laadinfrastructuur voor het opladen van elektrische vrachtwagens. Tegelijk wordt hard gewerkt aan het beter benutten van de bestaande capaciteit op het net en aan netverzwaringen al kost dat de nodige tijd.

Hans-Peter Oskam (Netbeheer Nederland): ‘De elektrificatie van logistiek gaat in hoog tempo. Net als dat transporteurs keihard werken aan de elektrificatie van hun vloot, werken netbeheerders dag en nacht aan het verzwaren van het net. Desondanks zijn de uitdagingen rondom netcongestie een realiteit waar we de komende jaren nog mee te maken hebben. Samen met ElaadNL evofenedex en TLN blijven we kijken naar betere benutting van de bestaande energienetten, zodat de goederenlogistiek zoveel mogelijk geëlektrificeerd door kan gaan.’

Vijf samenwerkingsgebieden

De samenwerking tussen de organisaties van netbeheerders en van transport en logistiek zal zich richten op vijf samenwerkingsgebieden:

1. Het uitwerken van prognoses met betrekking tot laadvraag en het valideren van deze prognoses. Hoe beter deze prognoses, hoe gerichter oplossingen gezocht kunnen worden voor de beperkte netcapaciteit.

2. Het delen van data ten behoeve van deze prognoses. Het gaat dan onder andere op bestaand gebruik en de laadbehoeftes van de transportbedrijven.

3. Het gezamenlijk uitwerken en promoten van flex-contracten (gebruik van de ruimte die er nog wel op het stroomnet is door bijvoorbeeld ’s nachts op te laden).

4. Een gezamenlijke lobby gericht op het tijdig en soepel faciliteren van de laadvraag voor elektrificatie van logistiek. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe contractvormen als een tijdgebonden contract en een groepscontract.

5. Kennisuitwisseling en voorlichting aan ondernemers.

Zie ook: https://elaad.nl/zero-emissie-goederenvervoer-vraagt-om-verzwaring-elektriciteitsnet/

Wij gebruiken cookies

Wij plaatsen cookies voor de werking en verbetering van deze website. Mogen wij extra cookies plaatsen voor het afspelen van video’s, delen-op-social-media en om onze campagnes te meten? Lees meer