In 2021 voor 111 miljoen kWh energiediefstal door hennepkwekerijen opgespoord

In 2021 werd energiediefstal ontdekt bij ruim 1800 hennepkwekerijen, dat is evenveel als in 2020. In 2021 hebben de maatregelen rond het coronavirus wederom een grote impact gehad op de resultaten. De netbeheerders, de politie, het Openbaar Ministerie en overheden konden vanwege corona minder gezamenlijke opsporingsacties organiseren. In het afgelopen jaar hebben we de focus gelegd op het intensiveren van de samenwerking. Dit heeft een mooie en solide basis gelegd voor de resultaten in het komende jaar. Met als doel om als keten de beschikbare capaciteit zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten.

placeholder
De ontdekte kwekerijen tapten illegaal bijna 111 miljoen kilowattuur stroom af.
Netbeheerders werken nauw samen met partijen als de politie, het Openbaar Ministerie en overheden aan de opsporing van hennepkwekerijen. Dat is hard nodig omdat geknoei met elektriciteit ronduit gevaarlijk is. Het maken van een illegale aftap gebeurt vaak met ondeugdelijke verbindingen, waardoor brand kan ontstaan. De illegaal en technisch slecht aangesloten installaties, die tot wel 18 uur per dag aan staan, kunnen oververhit raken, kabelisolatie kan smelten en er kan kortsluiting en brand ontstaan. Zeker omdat hennepkwekerijen steeds vaker voorkomen in woonwijken, ontstaan levensgevaarlijke situaties voor de onwetende omwonenden. Ook kan energiediefstal de continuïteit van het transport van energie in gevaar brengen, omdat het energienet niet is berekend op illegaal afgenomen energieverbruik. 

Gezamenlijke acties 
Vermoedelijk wordt maar een klein deel van de hennepkwekerijen in Nederland ontdekt. Naar schatting zijn er in totaal zo’n 30.000 hennepkwekerijen in Nederland, met een gemiddeld jaarverbruik van 35.000 kWh, waardoor er elk jaar bijna 1 miljard kilowattuur aan elektriciteit wordt gestolen. Dat is meer dan alle huishoudens in Rotterdam in een jaar verbruiken. Samenwerking blijft dus belangrijk om hennepkwekerijen te kunnen opsporen. Netbeheerders vragen daarom de politie, het Openbaar Ministerie en overheden werk te blijven maken van de bestrijding van illegale hennepteelt. Dat kan de komende jaren nog meer geïntensiveerd worden. Voorwaarde hiervoor is wel dat er voldoende politiecapaciteit is. Op deze manier kunnen netbeheerders, gemeenten en politie nog beter en meer onderzoek doen om zo hennepkwekerijen te ontmantelen en na ontruiming vervolgonderzoeken te doen, waardoor meer adressen van kwekerijen naar voren komen. 

Melding doen van (mogelijke) hennepkwekerijen
Netbeheerders werken samen met partijen als de politie, het Openbaar Ministerie en overheden aan de opsporing van de kwekerijen. Ook omwonenden kunnen helpen bij het signaleren en opsporen van hennepkwekerijen. Iedereen die iets verdachts ziet of ruikt, kan dat anoniem melden bij Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800-7000, of contact opnemen met de politie, telefoonnummer 0900-8844. Op de website van de politie leest u hoe u een hennepkwekerij kunt herkennen.