Zaken doen met ons

Hoogspanningsmasten in een weiland

Als u goederen en/of diensten levert aan Netbeheer Nederland gelden de Algemene Inkoopvoorwaarden van Netbeheer Nederland. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Arnhem (KvK Arnhem 09175117). Ons BTW-nummer is NL8185.25.101.B01.

Na ontvangst van een offerte wordt bij akkoord een inkooporder met een projectnummer gemaakt. Wij verzoeken u vriendelijk om bij facturering en/of correspondentie dit projectnummer te vermelden.

Ons postadres is
Postbus 90608
2509 LP Den Haag

KvK-nummer 09175117

Voor meer informatie vindt u hier de Algemene Inkoopvoorwaarden.