Werken bij Netbeheer Nederland

Hoogspanningsmasten in een weiland

Netbeheer Nederland is de belangenbehartiger van de netbeheerders en heeft daarnaast een adviserende stem richting leden. Het takenpakket en de gesprekspartners zijn heel gevarieerd; naast het Nederlandse beleid speelt ook de regelgeving op Europees niveau een rol. 

De bureauorganisatie van Netbeheer Nederland bestaat uit ruim 19 FTE (circa 21 m/v). 

Op dit moment zijn er geen vacatures.