Veelgestelde vragen

Titel

 

Waarom krijg ik een slimme meter?

De manier waarop we van energie en het net gebruik maken is de afgelopen decennia flink veranderd. Fossiele brandstoffen worden schaarser en ons klimaat lijdt schade door uitstoot van broeikasgassen. We maken veel minder gebruik van kolencentrales en zetten steeds meer duurzame energiebronnen in. Tegelijkertijd zijn we steeds meer afhankelijk van elektriciteit en wordt de vraag steeds groter.

Hierdoor is het veel moeilijker om de spanning op het net gelijk te houden. Dit vraagt om een slim energienet dat vraag en aanbod van energie beter in balans brengt. De slimme meter voorziet de netbeheerders van data waarmee meer inzicht wordt verschaft in de pieken van de energievraag en het aanbod van opgewekte energie en is hiermee een belangrijke voorbereiding op toekomstige ontwikkelingen. Zo kan het energienet efficiënter worden gebruikt en hoeft het niet overal verzwaard te worden. Zo houden we de energievoorziening betaalbaar. Dat is belangrijk, juist nu ons energiegebruik zo verandert.

 

Wat kan ik met de slimme meter?

De slimme meter stuurt automatisch uw meterstanden door naar uw energieleverancier. Zo hoeft u nooit meer zelf uw meterstanden door te geven. En is uw energierekening nog nauwkeuriger, zonder geschatte meterstanden. Als u niet wilt dat de meterstanden maandelijks op afstand worden uitgelezen, kunt u dit aan uw netbeheerder doorgeven.

De slimme meter biedt ook de mogelijkheid om zelf nauwkeurig uw energieverbruik te volgen en hierop te besparen. Dit kan met behulp van een energieverbruiksmanager. U kunt bijvoorbeeld een display laten plaatsen die in verbinding staat met de slimme meter en uw verbruik bijhouden met een app of een gepersonaliseerde website. Hiermee heeft u direct inzicht in uw energieverbruik en is het nog makkelijker om energie en geld te besparen.

 

Hoe veilig is de slimme meter?

Het slimme metersysteem is uitgebreid getest en beveiligd tegen inbraakpogingen (hacken). De meterstanden die voor de netbeheerder zichtbaar zijn, worden zo goed mogelijk beveiligd. Netbeheerders zijn in overleg met diverse instanties zoals TNO, Radboud Universiteit Nijmegen en gespecialiseerde beveiligingsbedrijven, continu bezig met het optimaal beveiligen van uw gegevens.

Net als bij internetbankieren en mobiel bellen is 100% veiligheid niet te garanderen. Het risico is wel heel klein te maken. Zo voldoen alle slimme meters aan de wettelijke veiligheidseisen en hebben de netbeheerders uitgebreide maatregelen genomen om de netten en het dataverkeer met de nieuwste technologie te beveiligen. Op die manier kunnen onbevoegden niet bij uw gegevens.

 

Kunnen netbeheerders met behulp van de slimme meter altijd zien wat ik verbruik?

Uw netbeheerder kan niet zien wat u verbruikt met de slimme meter. Standaard worden 12 keer per jaar uw meterstanden uitgelezen, tenzij u zelf anders aangeeft. De netbeheerder kan geen relatie leggen tussen specifieke apparaten in uw huis en uw verbruik.

 

Kunnen netbeheerders via de slimme meter zien welke apparaten ik bezit?

Nee. Uw netbeheerder meet alleen de uitwisseling van energie tussen uw aansluiting en het net. Aan de meterstanden kan de netbeheerder niet zien welke apparaten u in huis hebt of wanneer u thuis bent. Daarnaast worden de standen van de voorgaande periode uitgelezen, dus niet op het moment dat u daadwerkelijk elektriciteit of gas verbruikt.

 

Kan ik op de slimme meter zelf nog wel de meterstanden aflezen?

Ja, dat kan. Zowel de gas- als de elektriciteitsmeter bieden de mogelijkheid om uw standen van het display af te lezen. Precies zoals bij de traditionele meter. Ga voor meer informatie naar de website van uw netbeheerder en download de handleiding van uw slimme meter voor de gebruiksaanwijzing.

Verder kunt u uw meetgegevens eenvoudig zien door de slimme meter te koppelen aan uw interne WIFI netwerk, aan uw PC, aan uw thermostaat of aan een zogenaamde energieverbruiksmanager.

 

Kan de slimme meter ook teruglevering registreren (bijvoorbeeld via zonnepanelen)?

De slimme meter registreert teruglevering op uw aansluiting. U kunt dus zien hoeveel u afneemt en hoeveel u teruglevert. Als u energie gaat terug leveren, dan dient u dit van te voren te melden via http://www.energieleveren.nl. Daar leest u ook waarom u dat moet doen.

 

Wat gaat het plaatsen van een slimme meter mij kosten?

Het vervangen van uw traditionele meter door een slimme meter kost u niets. Wel blijft u, net als nu, betalen voor de meterhuur. De overheid stelt de prijzen van de meterhuur jaarlijks vast. Dit tarief wordt door de toezichthouder op de energiemarkt (de Autoriteit Consument en Markt – ACM) vastgesteld.

U hoort vanzelf van uw netbeheer wanneer uw meter vervangen wordt door een slimme meter. Als u op eigen initiatief, eerder, een slimme meter aanvraagt, kunnen er wel kosten aan verbonden zijn. Hetzelfde geldt voor situaties waarin u na het uitzetten of weigeren van de meter, de meter later alsnog wilt laten aanzetten of wilt laten installeren.

 

Hoe zit het met mijn privacy?

Uw privacy is beschermd door de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Privacy Gedragscode en de Privacy & Security Eisen van Netbeheer Nederland (brancheorganisatie gezamenlijke netbeheerders). Uitgangspunt hierbij is dat de meterstanden alleen voor het doel gebruikt worden waar u toestemming voor heeft gegeven. Het is verboden om de meterstanden voor een ander doel te gebruiken.

 

Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn meterstanden niet op afstand worden uitgelezen?

Als u niet wilt dat de meterstanden maandelijks op afstand worden uitgelezen, kunt u dit aan uw netbeheerder doorgeven.

 

Is de slimme meter verplicht?

Nee. Wanneer u de slimme meter echt niet wilt, kunt u hem weigeren of de uitleesfunctie laten uitzetten. Dat betekent dat de meter niet automatisch wordt uitgelezen. Als u de slimme meter weigert, blijft uw traditionele meter in de meterkast hangen, mits deze niet vervangen hoeft te worden. Wanneer uw meter wel vervangen moet worden, dan krijgt u bij weigering een digitale meter die niet slim is, dus zonder communicatiemodule.

 

Wat houdt de plaatsing van een slimme meter precies in?

Uw huidige gas- en elektriciteitsmeter wordt vervangen in de meterkast. De gemiddelde duur van een plaatsing is 1 uur.

 

Ik wil niet wachten. Kan ik versneld een slimme meter krijgen?

Ja, dat kan. Door contact op te nemen met uw netbeheerder (telefonisch of via de website) kunt u versneld een slimme meter aanvragen. Als u zelf een slimme meter aanvraagt, een zogenaamde prioriteitsplaatsing, zijn daar kosten aan verbonden. De kosten voor het plaatsen van een slimme elektriciteitsmeter en een slimme gasmeter bedragen samen € 72,60 inclusief btw. Als in uw woning geen gasmeter aanwezig is en u wilt een slimme elektriciteitsmeter geplaatst hebben, kost dat € 67,76 inclusief btw.

Een prioriteitsplaatsing betreft altijd de plaatsing van een slimme meter voor elektriciteit én gas, tenzij u niet op gas bent aangesloten. Na aanvraag wordt de meter binnen 3 maanden geplaatst, tenzij dit om technische redenen niet mogelijk is.

 

Waar kan ik een handleiding vinden van mijn slimme elektriciteitsmeter?

Hieronder vindt u de handleidingen van verschillende elektriciteitsmeters.

 

Waar kan ik een handleiding vinden van mijn slimme gasmeter?

Hieronder vindt u de handleidingen van verschillende gasmeters.

 

Is de slimme meter wel betrouwbaar?

Alle slimme meters zijn goedgekeurd door het Agentschap Telecom (onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken).  Zij zien erop toe dat de netbeheerders alleen goedgekeurde meters plaatsen. Op de site van het Agentschap leest u meer informatie over de betrouwbaarheid van de slimme meter.

Agentschap Telecom en de netbeheerders nemen consumenten die aan hun meterstand twijfelen zeer serieus.

 

Twijfelt u sinds de installatie van uw slimme elektriciteitsmeter aan uw meterstand?
  • Lijken uw meterstanden hoger te zijn dan normaal? Bij uw oude meter gaf u de meterstand zelf eens per jaar door. Met de slimme meter krijgt u maandelijks een overzicht van uw werkelijke verbruik. Dat geeft soms een vertekend beeld. Zo ligt uw energieverbruik in de winter veel hoger dan in de zomer. Vergelijk uw verbruik dus niet zomaar met het gemiddelde van het jaar ervoor. Doet u dat wel, dan lijkt het of uw energieverbruik enorm gestegen is.
  • Mocht u toch twijfelen: vergelijk uw meterstanden met het verbruik van vergelijkbare huishoudens. Dat kan via het Nibud.
  • Is uw energieverbruik hoger dan gemiddeld? Kijk dan of dit te verklaren valt. Is uw gezinssamenstelling veranderd sinds de laatste keer dat u uw meterstand doorgaf? Heeft u andere huishoudelijke apparaten? Denk aan ‘grootverbruikers’ , zoals grote tv’s, XL koelkasten, elektrische boilers, vijverpompen of waterbedden.
  • Nog geen verklaring gevonden? Vraag uw energieleverancier om mee te denken: zo kunt u nauwkeuriger controleren waar uw verhoogd verbruik vandaan komt.