Netverliezen elektriciteit 2020

Titel

Op deze pagina vindt u gewijzigde de profielfracties elektriciteit van de netverliezen van Enexis, Liander en Stedin. Deze profielfracties zijn de totalen per netwerkgebied over het eerste half jaar van 2020 en de fracties per kwartier per netgebied voor het tweede half jaar van 2020.

 
Toelichting Enexis:
Uit de reconciliatie over de eerste 3 maanden van 2020 is gebleken dat gedurende die maanden door Enexis 65 GWh teveel netverlies is gealloceerd. Dit verschil is ingezet als bijstelling voor het 2de halfjaar, waarbij in de verdeling over de dagen rekening is gehouden met het geïnstalleerd PV-vermogen en het gemiddelde aantal zonne-uren. Deze bijstelling is zichtbaar gemaakt door naast de fracties voor zowel het oude als het nieuwe profiel ook het verschil tussen beide te presenteren. Eventuele vragen over de cijfers van Enexis kunnen aan caroline.verstappen@enexis.nl worden gestuurd.

Toelichting Liander:
Uit de reconciliatie over de eerste 3 maanden van 2020 is gebleken dat gedurende die maanden door Liander een minimaal verschil is geconstateerd van 1.8 GWh teveel gealloceerd netverlies. Dit verschil is een voorlopig resultaat, maar uit nadere analyses is de verwachting dat dit reconciliatie resultaat de komende maanden verder zal oplopen. Liander zal daarom vanaf augustus haar oorspronkelijke netverliesprofiel bijstellen. Deze bijstelling over deze 2 maanden is in totaal 18 GWh en is zichtbaar gemaakt door naast de fracties voor zowel het oude als het nieuwe profiel ook het verschil tussen beide te presenteren voor de maanden augustus en september. Voor de resterende maanden van 2020 heeft Liander nog geen profiel voor haar netverlies vastgesteld, maar ook over deze periode zal Liander rekening houden met de gewijzigde omstandigheden. Zodra het netverliesprofiel beschikbaar is (medio september) zal deze worden gepubliceerd. Eventuele vragen over de cijfers van Liander kunnen aan jan.stokman@alliander.com worden gestuurd

Toelichting Stedin:
De reconciliatieresultaten over 2019 en begin 2020 laten zien dat er in het verleden alsmede in het lopende jaar teveel netverlies ingekocht wordt. Op basis van deze resultaten is het bij te stellen volume op 50 GWh vastgesteld. Deze 50 GWh is gelijkmatig verdeeld over het oorspronkelijke profiel. In het CSV bestand is zowel het oorspronkelijke als het aangepaste profiel weergegeven, waarmee het verschil tussen beiden ook inzichtelijk is. Eventuele vragen over de cijfers van Stedin kunnen aan Merel.Leenderts@Stedin.net worden gestuurd.