Consultaties

Titel

De Europese Verordeningen Elektriciteit beschrijven de regels die gelden of gaan gelden voor de Europese Elektriciteitsmarkt. In totaal zullen er 8 Verordeningen vastgesteld worden die het functioneren van de Europese elektriciteitsmarkt zullen reguleren. De regels gaan bijvoorbeeld over:

  • hoe netbeheerders en beurzen moeten samenwerken om elektriciteit over de landsgrenzen van Europa te transporteren
  • hoe de Europese netbeheerders het net stabiel dienen te houden
  • aan welke eisen productie-installaties dienen te voldoen.

De Verordeningen stellen veelal kaders die nationaal en internationaal verder uitgewerkt dienen te worden. Bij het uitwerken van de kaders dienen volgens de Verordeningen ook de belanghebbenden geraadpleegd te worden. Op deze pagina publiceert Netbeheer Nederland informatie over actuele consultaties die nationaal of Europees worden gehouden over het uitwerken van de Europese Verordeningen Elektriciteit.

Elke uitwerking zal in Nederland uiteindelijk middels een besluit van de ACM tot formele regelgeving worden verheven. Daarover organiseert de ACM haar eigen consultaties. Meer informatie daarover kunt u vinden op de website van de ACM.  

17 september 2019

In het kader van de implementatie van Verordening (EU) 2016/1717  (FCA Regulation) hebben de Core TSO’s een tweetal voorstellen opgesteld:

  1. een voorstel voor een lange termijncapaciteitsberekeningsmethode volgens artikel 10(1) van de FCA Regulation; 
  2. een voorstel voor een splittingrulemethode volgens artikel 16 van de FCA Regulation.

Belanghebbenden worden uitgenodigd hun visie op de voorstellen te geven en ENTSO-E organiseert daarom een publieke consultatie van het voorstel. De bij de  voorstellen horende documenten en het online reactieformulier zijn te vinden op:

Reageren kan tot en met 10 juli 23:59.