Consultaties

Titel

De Europese Verordeningen Elektriciteit beschrijven de regels die gelden of gaan gelden voor de Europese Elektriciteitsmarkt. In totaal zullen er 8 Verordeningen vastgesteld worden die het functioneren van de Europese elektriciteitsmarkt zullen reguleren. De regels gaan bijvoorbeeld over:

  • hoe netbeheerders en beurzen moeten samenwerken om elektriciteit over de landsgrenzen van Europa te transporteren
  • hoe de Europese netbeheerders het net stabiel dienen te houden
  • aan welke eisen productie-installaties dienen te voldoen.

De Verordeningen stellen veelal kaders die nationaal en internationaal verder uitgewerkt dienen te worden. Bij het uitwerken van de kaders dienen volgens de Verordeningen ook de belanghebbenden geraadpleegd te worden. Op deze pagina publiceert Netbeheer Nederland informatie over actuele consultaties die nationaal of Europees worden gehouden over het uitwerken van de Europese Verordeningen Elektriciteit.

Elke uitwerking zal in Nederland uiteindelijk middels een besluit van de ACM tot formele regelgeving worden verheven. Daarover organiseert de ACM haar eigen consultaties. Meer informatie daarover kunt u vinden op de website van de ACM.  

22 mei - Consultatie guideline on electricity balancing

In het kader van de implementatie van artikel 18 van Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie, ook bekend als guideline on electricity balancing of kortweg GL EB, worden belanghebbenden uitgenodigd om hun visie te geven op het voorstel van de gezamenlijke netbeheerders voor nationale voorwaarden voor balancering.


Het voorstel brengt huidige regelgeving of beschrijvingen van werkwijzen van TenneT ten aanzien van Balancing Responsible Parties en Balancing Service Providers bij elkaar in de Netcode Elektriciteit. Op een enkele punten worden wijzigingen op de huidige praktijk voorgesteld om te voldoen aan de GL EB.

Hieronder kun je de documenten downloaden.


Download hier alle documenten in een zip-file.

De consultatie loopt tot en met 22 juni 2018. Reageren kan door een mail te sturen naar consultatie@netbeheernederland.nl.

 
1 mei

In het kader van de implementatie van Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie, ook bekend als guideline on electricity balancing of kortweg GL EB, consulteert ENTSO-E haar voorstel voor het uitvoeringskader voor een Europees platform voor de uitwisseling van aFRR belanceringsenergie. Belanghebbenden worden uitgenodigd hun visie op het voorstel te geven. Daarnaast organiseert ENTSO-E een tweedaagse workshop op 21 en 22 juni, waar het voorgestelde uitvoeringskader zal worden toegelicht evenals de andere uitvoeringskaders die vereist zijn door EB GL. Een update van andere voorstellen met betrekking tot balancering zal ook worden gegeven. Meer informatie over het voorstel en de wijze van reageren is te vinden op de website van de ENTSO-E

De consultatie loopt tot 29 juni 2018.