Consultaties

Titel

De Europese Verordeningen Elektriciteit beschrijven de regels die gelden of gaan gelden voor de Europese Elektriciteitsmarkt. In totaal zullen er 8 Verordeningen vastgesteld worden die het functioneren van de Europese elektriciteitsmarkt zullen reguleren. De regels gaan bijvoorbeeld over:

  • hoe netbeheerders en beurzen moeten samenwerken om elektriciteit over de landsgrenzen van Europa te transporteren
  • hoe de Europese netbeheerders het net stabiel dienen te houden
  • aan welke eisen productie-installaties dienen te voldoen.

De Verordeningen stellen veelal kaders die nationaal en internationaal verder uitgewerkt dienen te worden. Bij het uitwerken van de kaders dienen volgens de Verordeningen ook de belanghebbenden geraadpleegd te worden. Op deze pagina publiceert Netbeheer Nederland informatie over actuele consultaties die nationaal of Europees worden gehouden over het uitwerken van de Europese Verordeningen Elektriciteit.

Elke uitwerking zal in Nederland uiteindelijk middels een besluit van de ACM tot formele regelgeving worden verheven. Daarover organiseert de ACM haar eigen consultaties. Meer informatie daarover kunt u vinden op de website van de ACM.  

9 november 2018

In het kader van de implementatie van de Verordening (EU) 2017/2196 van de commissie van 26 augustus 2016, ook wel bekend als Netcode voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet, of kortweg NC ER, worden belanghebbenden uitgenodigd om hun visie te geven op het voorstel van de gezamenlijke netbeheerders voor nationale invulling van de NC ER.
 
Het voorstel geeft invulling aan de opdracht uit artikel 4, tweede lid van de NC ER tot het opstellen van voorwaarden, regels en testplannen en geeft waar nodig uitwerking daarvan in de Netcode elektriciteit. 

Documenten
Concept voorstel BR-2018-1533 implementatie NC ER
NC ER matrix met maatregelen

De consultatie loopt tot 10 december 2018. Reageren kan door een mail te sturen naar consultatie@netbeheernederland.nl