BEI

Netbeheerder werkt aan Ons Energienet

Door het gebruik van één site voor zowel de arbocatalogus als de BEI documenten beogen we het veilig werken voor de gebruikers te vereenvoudigen Vandaar dat de BEI werkinstructies, de informatiekaarten, de overgangsregeling en de errata voortaan te vinden zijn op de volgende site:

https://www.beiviag.nl