Zelfregulering in de Gasdistributiesector: ‘Snuffelen of Afwachten?’

Zelfregulering in de Gasdistributiesector: ‘Snuffelen of Afwachten?’

  • 18 april 2016
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

9 maart jl. vond het Tweede Platform voor de Veiligheid van de Gasdistributie (PVG) plaats.

Het thema van deze bijeenkomst was ‘Snuffelen of Afwachten’. Hierbij werd de vraag gesteld hoe best om te gaan met detectie, monitoring en preventie van gaslekken. De percepties en opinies van uiteenlopende stakeholders werden in kaart gebracht, zoals van de brandweer, netwerkbedrijven, toezichthouders en beleidmakers. Keynote spreker was de voormalige voorzitter van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid, Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven. Hij gaf een zeer interessante presentatie rond “eigen verantwoordelijkheid”.

Klik hier om verder te lezen.


Terug naar overzicht