Weer meer nieuwbouwwoningen aardgasloos

Weer meer nieuwbouwwoningen aardgasloos

  • 9 oktober 2019
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Het percentage aardgasloze nieuwbouwwoningen blijft stijgen. Bij netbeheerders Liander, Stedin en Enexis werd in het derde kwartaal van 2019 tussen de 68 en 92 procent van de nieuwbouwwoningen opgeleverd zonder aardgasaansluiting. Een nieuw record. In het tweede kwartaal van dit jaar varieerde het percentage gasloze nieuwbouw nog tussen de 63 en 79 procent.

De Nederlandse overheid wil afstappen van het gebruik van aardgas. Daarom is per 1 juli 2018 de plicht voor netbeheerders om nieuwe huizen en kleine bedrijfspanden aan te sluiten op het aardgasnet, vervallen. Sinds die datum krijgen bouwers geen vergunning meer voor bouwplannen met een aardgasaansluiting. De netbeheerders verwelkomen de ontwikkeling en zien het als haar maatschappelijke taak om te helpen bij de uitfasering van aardgas en de omschakeling naar nieuwe energiebronnen. Nieuwbouwprojecten waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd vóór 1 juli mogen nog wel op het gasnet worden aangesloten. Eenmaal aangevraagd is de vergunning onbeperkt geldig.

 

Zuid-Holland het hoogste percentage

Het aandeel aardgasloos opgeleverde nieuwbouw stijgt gestaag. Inmiddels heeft het aantal nieuwe huizen zonder gasaansluiting de overhand. Opvallend hoog waren de cijfers het afgelopen kwartaal bij netbeheerder Stedin. In het verzorgingsgebied van deze netbeheerder werd in het derde kwartaal van 2019 92% van de nieuwbouwwoningen gasloos opgeleverd. Met name in Zuid-Holland ligt het percentage aardgasvrije nieuwbouwwoningen vaak al op 100%. Ook netbeheerder Liander meldt dat in deze provincie het aandeel nu op 94% ligt. Op de websites  van netbeheerders Liander, Enexis en Stedin zijn meer gedetailleerde cijfers over het percentage gasloze nieuwbouw te vinden.

 


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht