Voorstel aan ACM: tijdsafhankelijke nettarieven

Voorstel aan ACM: tijdsafhankelijke nettarieven

  • 16 november 2023
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Een lager tarief voor netgebruik op momenten van lage netbelasting en een gelijkblijvend tarief voor de momenten waarop het elektriciteitsnet meer wordt belast. Dat is de kern van het voorstel voor aanpassen van het tariefsysteem voor grootverbruikers, aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet, dat Netbeheer Nederland heeft ingediend bij de ACM. De verwachting is dat tijdsafhankelijke transporttarieven flexibel elektriciteitsgebruik stimuleren en op die manier bijdragen aan efficiënter gebruik van het elektriciteitsnet.

De inzet van tijdsafhankelijke tarieven komt voort uit het Landelijk Actieplan Netcongestie (LAN), waarin een brede groep stakeholders samenwerkt om netcongestie te verminderen. Het voorstel voor het aanpassen van het tariefsysteem heeft betrekking op grootverbruikers die zijn aangesloten op het (extra-)hoogspanningsnet en is om die reden op initiatief van TenneT, in samenwerking de met de regionale netbeheerders en relevante stakeholders, geformuleerd. Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) zal het voorstel beoordelen en zo nodig bijstellen. Als de ACM een besluit over het voorstel neemt voor 1 oktober 2024, kan het principe van tijdsafhankelijke tarieven (al dan niet in bijgestelde vorm) per januari 2025 toegepast worden.

Betere benutting netcapaciteit

Het voorstel voor tijdsafhankelijke tarieven draagt bij aan het beter benutten van de totale capaciteit van het elektriciteitsnet. Netcongestie is in Nederland een groot probleem; terwijl slechts een beperkt deel van de tijd de grens van de netcapaciteit wordt bereikt. Een betere spreiding van de netbelasting kan knelpunten verminderen en zorgen voor ruimte voor nieuwe aansluitingen. Ook kan efficiƫnt netgebruik leiden tot lagere netkosten voor de aangeslotenen.

Mijden piekmomenten

In het principe van tijdsafhankelijke tarieven voor grootverbruikers bepaalt het moment van de dag mede de hoogte van het transporttarief. Het prijsmechanisme geeft grootverbruikers de prikkel om het gebruik van elektriciteit op de drukke momenten van de dag te beperken. Inzet van bijvoorbeeld batterijen kan helpen om de vraag naar netcapaciteit te spreiden en te flexibiliseren. De netbeheerders stellen een statisch systeem voor: in de systematiek ligt vast op welke momenten de kosten voor gebruik van het net lager of hoger zijn. Dat is eenvoudiger dan een dynamisch systeem, dat meer proces- en ICT-aanpassingen zou vergen van zowel netbeheerder als aangeslotenen.


Terug naar overzicht