Voorspellen, verslimmen en verzwaren

Voorspellen, verslimmen en verzwaren

  • 31 oktober 2018
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Op woensdag 31 oktober vond in de Tweede Kamer een Rondetafelgesprek plaats over de kosten en baten van de voorgenomen Klimaatwet. Zo’n 17 experts lieten tijdens deze hoorzitting hun licht schijnen over de financiële kant van de energietransitie. Namens de Nederlandse energienetbeheerders sprak Kirsten Wilkeshuis, plaatsvervangend directeur van Netbeheer Nederland.

Voorspellen

Netbeheer Nederland pleitte tijdens het Rondetafelgesprek voor een energietransitie waarin drie cruciale begrippen centraal staan: voorspellen, verslimmen en verzwaren. Te beginnen met voorspellen. Hoe beter de netbeheerders immers weten wat er gaat gebeuren, hoe beter de kosten in de hand te houden zijn. Zo kan bij de keuze van locaties voor windmolens en zonneparken rekening worden gehouden met de beschikbare ruimte op het net. Dat scheelt kosten en tijdrovende ruimtelijke procedures. Zeker in een tijd met krapte op de arbeidsmarkt, is voorspelbaarheid van groot belang. 

Verslimmen en verzwaren

Ook het verslimmen van het net kan bijdragen aan het beperken van de kosten. Met slimme maatregelen om pieken in het net op te vangen, zijn minder grote verzwaringen nodig. Voorbeeld is bijvoorbeeld de slimme laadpaal, die de auto-accu pas gaat laden als het net minder zwaar belast is (bijvoorbeeld ’s nachts). Dat het net desondanks ook verzwaard zal moeten worden, staat voor de netbeheerders niet ter discussie. Door slimmer met het huidige net om te gaan en planmatig te werken, dan de verzwaring wel zoveel mogelijk beperkt blijven.

Gasnet

Wilkeshuis vroeg daarnaast ook aandacht voor de toekomst van het gasnet. Door het slim combineren van (op den duur groene) moleculen en elektronen kan ook het gasnet ervoor zorgen dat de investeringen beperkt blijven. Bijvoorbeeld door gebruik van waterstof en groen gas voor de zogenaamde winterpiek, zodat het elektriciteitsnet minder verzwaring nodig heeft. Wilkeshuis pleitte voor wettelijke experimenteerruimte, zodat netbeheerders hier ervaring mee op kunnen doen. 

Position Paper

Netbeheer Nederland heeft voor het Rondetafelgesprek een position paper opgesteld. Dit position paper is hier te downloaden.


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht