Uitvoerbaarheid is punt van zorg bij ambitieus klimaatpakket

Uitvoerbaarheid is punt van zorg bij ambitieus klimaatpakket

  • 2 mei 2023
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Minister Jetten heeft op 26 april de voorjaarsbesluitvorming Klimaat gepresenteerd. Met dit pakket aan maatregelen verwacht de regering de aangescherpte klimaatdoelen van 2030 te halen. Netbeheer Nederland complimenteert de minister met dit ambitieuze pakket aan maatregelen en de duidelijke koers richting 2030. Zo is het goed om te lezen dat er aandacht is voor de integraliteit van het toekomstige energiesysteem en de rol van duurzame gassen hierin. Tegelijkertijd moet worden benadrukt dat de uitvoerbaarheid van deze plannen sterk onder druk staat.

Extra aandacht voor de uitvoerbaarheid  
In de voorjaarsbesluitvorming wordt aangekondigd om het elektriciteitssysteem versneld CO2 vrij te maken in 2035. Het tijdig gereed krijgen van de infrastructuur voor de verduurzaming van alle sectoren komt daardoor verder onder druk. 
In de plannen constateert Minister Jetten dat er beperkende factoren zijn: Is de energie-infrastructuur berekend op de grote vraag en het grote aanbod van elektriciteit? Is de wet- en regelgeving op tijd klaar voor de versnelde omschakeling van een fossiel energiesysteem naar een volledig duurzaam systeem? En zijn er genoeg vakmensen om die infrastructuur te bouwen en te onderhouden? Netbeheer Nederland herkent deze randvoorwaarden en ziet daarom graag extra aandacht en een aanvullend maatregelenpakket ter ondersteuning hiervan, waarbij het opnoemen van de lopende trajecten niet voldoet.

 Energie-infrastructuur als basis van de energietransitie

De realiteit is dat er in een decennium net zoveel elektriciteitsinfrastructuur gebouwd moet worden als in de afgelopen zestig jaar. Daarom investeren de netbeheerders ieder jaar fors meer in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Tegelijkertijd blijven er vele duizenden vacatures open staan voor vakmensen om al het werk te verzetten en hangt de onzekerheid rondom het stikstofbeleid ook boven onze projecten. 

 Daarom pleiten de netbeheerders voor een aanvullend maatregelenpakket met daarin belangrijke, harde en sturende keuzes om zo snel mogelijk de juiste infrastructuur te kunnen bouwen. Hierbij gaat het onder andere over;

  • welke energiedrager er op welke locatie komt en wat dit betekent voor de prioriteiten bij het versneld bouwen van een volledig duurzaam energiesysteem;
  • een op de versnelde uitvoering, financiering en het slim en flexibel gebruik van het toekomstige energiesysteem gerichte integrale agenda voor wet- en regelgeving; en
  • een radicaal plan om het sector-brede en structurele tekort aan technisch geschoolde en vakkundige mensen op te lossen.

Netbeheer Nederland gaat graag met de minister in gesprek om te zien hoe we de verhoogde ambities kunnen realiseren en daarbij de randvoorwaarden zo goed mogelijk kunnen invullen.


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht