Uit Net NL: Column André Jurjus

Uit Net NL: Column André Jurjus

  • 11 juli 2017
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

‘Een neutraal dataplatform helpt de klant eigenaar te maken van z’n eigen energietransitie’

De energietransitie gaat over veel meer dan de overgang naar duurzame energie. Het gaat ook over partijen in de energiesector die op zoek zijn naar een nieuwe rol en over samenwerking met nieuwe partners. Het gaat over klanten die zelf de touwtjes in handen willen nemen en over hoe we ze daarbij kunnen helpen. 

Eind mei ondertekende ik namens Netbeheer Nederland het convenant energiebesparing gebouwde omgeving. Samen met het Rijk, Energie-Nederland, NVDE en UNETO-VNI hebben we afspraken gemaakt die moeten leiden tot een extra besparing van 10 PJ. Een van de afspraken is dat we onderzoek laten doen naar een neutraal dataplatform voor ontsluiting van de zogenaamde P1-data van de slimme meter. 

Met P1-data krijgen klanten via een app of display direct inzicht in hun energieverbruik op dat moment. Elke marktpartij die een inzichtproduct of -dienst wil aanbieden, moet nu nog zelf zorgen voor de ontsluiting van deze data. Dat vraagt om investeringen en kan dus een drempel zijn. Het onderzoek moet laten zien of het voor marktpartijen aantrekkelijker wordt als ze de data niet meer zelf hoeven ontsluiten, maar als deze al veilig beschikbaar zijn op een neutraal dataplatform. 

Nog belangrijker is echter wat zo’n platform voor de klant kan betekenen. Klanten kunnen via een dataplatform de volledige regie voeren over wie er bij hun data kan en met welk doel. Ze zijn niet meer afhankelijk van de specifieke diensten van een bepaalde marktpartij, maar bepalen zelf welke product of dienst ze op welk moment toegang geven tot hun verbruiksdata. Als een klant besluit dat hij wil overstappen van de ene app naar een andere app of naar een display, dan trekt hij de toegang voor de ene app in en autoriseert de andere. 
Het dataplatform en de overige convenantsafspraken maken de klant eigenaar van zijn eigen energietransitie. Dat is een flinke stap in de overgang naar duurzame energie en bovendien een stap naar een nieuw energiesysteem waarin de behoefte van de klant echt centraal staat. 


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht

Aanmelden NetNL

Graag wil ik het magazine Net NL ontvangen op het volgende adres: