Stroomtarieven zullen van uur tot uur gaan verschillen

Stroomtarieven zullen van uur tot uur gaan verschillen

  • 16 september 2015
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Binnen vijf jaar zullen de stroomtarieven van uur tot uur flink kunnen verschillen en dat moet het verbruik direct gaan beïnvloeden.

Binnen vijf jaar zullen de stroomtarieven van uur tot uur flink kunnen verschillen en dat moet het verbruik direct gaan beïnvloeden. Aldus André Jurjus, directeur van Netbeheer Nederland in gesprek met Flux Energie.

'Over pakweg vijf jaar zal al een kwart van onze stroom uit duurzame bronnen komen: zon, wind en biomassa. De toestroom van die energie is per definitie veel grilliger dan nu met de gas- en kolengestookte centrales. Die grilligheid moeten we opvangen. Maar er is meer: de vraag naar elektriciteit verandert ook. Steeds meer elektrische auto’s, steeds meer warmtepompen voor de verwarming van huizen. De pieken die daardoor in vraag en aanbod gaan optreden kunnen wel vier tot vijf keer zo groot zijn als de pieken die we nu kennen. Je zou voor het opvangen daarvan je elektriciteitsnet fors kunnen verzwaren, en bij grote vraag extra kunnen bijstoken met gascentrales. Maar dat kan en moet slimmer, want meer koper in de grond is uiterst kostbaar. We moeten naar een veel flexibeler energiesysteem. Als er weinig aanbod is van zonne- en windenergie, moet stroom flink duurder worden, zodat de afnemers hun gebruik daarop willen afstemmen. Dat betekent dat je, bijvoorbeeld via je telefoon, van uur tot uur moet kunnen zien hoe duur de stroom is. Een consument kan besluiten dan even te wachten met de wasmachine. Voor de industrie betekent dat er duale systemen moeten komen en er gekozen kan worden of er elektriciteit of gas wordt ingezet om bijvoorbeeld stoom te maken. Aan de aanbodkant zal er ook van alles veranderen. Op heel veel plekken wordt door heel veel partijen zonne- of windenergie gewonnen. Dat zullen ze willen opslaan in batterijen om dat pas te gebruiken als de stroomprijs hoog is. Zo zal iedereen ook zorgvuldig uitmikken wanneer de elektrische auto het best opgeladen kan worden.’ Lees hier het hele artikel in Flux Energie.


Terug naar overzicht