STROOM: fundament voor toekomstbestendige en robuuste rol netbeheerder

STROOM: fundament voor toekomstbestendige en robuuste rol netbeheerder

  • 7 oktober 2015
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

De hoofdlijnen van STROOM, dat is de modernisering van de energiewet, worden in de Kamer breed gedeeld.

Gisteravond heeft de Tweede Kamer gesproken over de Splitsingswet en over STROOM. Uit het debat is gebleken dat de splitsing tussen publieke netbeheerders en commerciële energieleveranciers doorgaat. De hoofdlijnen van STROOM, dat is de modernisering van de energiewet, worden in de Kamer breed gedeeld. Netbeheerders krijgen meer ruimte om op een slimme manier, bijvoorbeeld met een buurtbatterij, invulling te geven aan hun kerntaak. Aangevuld met tijdelijke taken en de mogelijkheid van experimenten biedt dit de netbeheerders voldoende ruimte om de realiteit van de energietransitie te omarmen. En met de aanwijzing van TenneT als de beheerder van het net op zee wordt een impuls gegeven aan de uitvoering van het Energieakkoord voor Duurzame Groei en de realisatie van de duurzaamheidsdoelen. Met de nieuwe Wet die per 1 januari 2016 ingaat, kunnen de netbeheerders adequaat werken aan een betrouwbaar en duurzaam energiesysteem en zijn zij goed toegerust om andere partijen markttoegang te verlenen.

Wettelijke verankering
Netbeheer Nederland heeft nadrukkelijk aandacht gevraagd voor een wettelijke verankering van een ruimere taakopvatting van de netbeheerder. Het gaat dan om innovaties als lokale handelsplatforms, toepassen van nieuwe technologie voor distributie (batterij), open toegankelijke laadinfrastructuur en het meehelpen ontwikkelen van de markt voor energiebesparing. Dat heeft er mede toe geleid dat het bouwwerk van STROOM via een ruimere definitie van systeembeheer, een artikel voor tijdelijke taken en een artikel voor experimenten een behoorlijke ruimte voor de systeembeheerder kent om de realiteiten van de energietransitie te kunnen omarmen. In de eerste termijn van de Kamer bleek er voor dit bouwwerk veel steun. Inclusief het onderdeel Wind-op-Zee en de rol die TenneT daarin krijgt.

Kamerbrede aandacht voor grotere rol netbeheerders in energietransitie
De Kamerleden, van rechts naar links, hebben de minister aanvullend gevraagd om de infrastructuurgroep nadrukkelijker in te schakelen bij de energietransitie. Zo pleitten VVD en PvdA voor de rol van de netbeheerder bij het geven van objectieve informatie over energiebesparing aan mensen die de markt voor energiebesparing op willen. Christen Unie en D66 pleitten voor een rol van de netbeheerder bij de financiering van energiebesparing (gekoppeld aan de aansluiting) met als doel een makkelijk opschaalbare aanpak. Groen Links wil ruimte om in collectieven de zelf opgewekte zonne-energie te gebruiken voor de batterij van de auto. De PvdA stelde voor om de infrastructuurgroep een veel grotere rol te geven bij investeringen in de benodigde capaciteit in het energiesysteem, en wees daarbij op het feit dat de markt deze langetermijninvesteringen nauwelijks meer doet vanwege hun veelal gedwongen korte terugverdienperiodes. En het CDA wilde snel een flexmarkt zodat de netbeheerders congestie niet meer hoeven op te lossen via investeringen in kabels en leidingen. De minister heeft aangegeven begin 2016 te komen met de resultaten van een onderzoek hiernaar.

Kansen om de energietransitie te versnellen
De nieuwe wet biedt de netbeheerders voldoende ruimte om haar kerntaken te kunnen uitvoeren voor een betrouwbaar net en het verlenen van markttoegang. Bovendien bestaat er breed politiek draagvlak om nieuwe taken invulling te geven. Alle kansen dus om de uitdaging op te pakken, aan de slag te gaan en de energietransitie met nieuwe spelers, nieuwe technieken en nieuwe vormen van markttoegang te gaan versnellen. Met een transparante verantwoording naar de maatschappij voor wie de netbeheerders werken.


Terug naar overzicht