Projecten van netbeheerders reduceren stikstofuitstoot

Projecten van netbeheerders reduceren stikstofuitstoot

  • 6 september 2023
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Op 7 september 2023 is het commissiedebat Stikstof, NPLG en Natuur. Onze energienetten maken het mogelijk dat zonneparken en windturbines groene stroom kunnen leveren, dat nieuwe woningen aangesloten kunnen worden, dat burgers kunnen overstappen op warmtepompen en laadpalen en dat de industrie kan elektrificeren. In verschillende sectoren, bijvoorbeeld de industrie, maken deze projecten reductie van stikstofuitstoot (NOx) mogelijk en dragen op termijn bij aan natuurherstel, zo heeft Netbeheer Nederland nogmaals benadrukt bij de commissieleden.

Het wegvallen van de bouwvrijstelling betekent dat per project onderzocht moet worden of er sprake is van stikstofdepositie en of hierop maatregelen genomen moeten worden terwijl daarbij slechts tijdelijk sprake is van stikstofuitstoot. Mede door een gebrek aan stikstofruimte kunnen netbeheerders de netten niet tijdig uitbreiden en dreigen 3000 van onze projecten te vertragen. Vertraging van onze projecten leidt tot een domino-effect met gevolgen voor industrie, mobiliteit en woningbouw. Zonder stroomkabel komen er immers geen laadpalen of nieuwe woongebieden.

Netbeheer Nederland heeft de commissieleden vijf adviezen meegegeven:

1. Versnel het vullen van de Rijksbanken voor stikstof
Duidelijkheid hierover is gewenst, aangezien netbeheerders niet over eigen stikstofruimte beschikken en er voldoende stikstofruimte voor het uitvoeren van de investeringsplannen dient te zijn.

2. Geef netbeheerders prioriteit bij het verdelen van stikstofruimte uit de stikstofbanken
Projecten van de netbeheerders zijn hierin nog niet opgenomen terwijl zij fundamenteel zijn voor de economie, de woningbouw en de verduurzaming van Nederland.

3. Geef duidelijkheid over extern salderen
Het is van belang dat de aangekondigde gunstiger (extern) saldeervoorwaarden voor projecten ten behoeve van de energietransitie, zoals een lager afroompercentage voor energietransitieprojecten, zo snel mogelijk worden uitgewerkt.

4. Werk de Renewable Energy Directive III (RED III) zo snel mogelijk uit

Deze richtlijn kan het vergunningsproces voor energieprojecten versnellen.

5. Zorg voor uniforme richtlijnen bij de omgang met ecologische beoordelingen

Het Rijk moet uniforme richtlijnen opstellen over hoe provincies met ecologische beoordelingen om moeten gaan.

Klik hier voor de inbreng van Netbeheer Nederland voor het commissiedebat 


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht