Prinsjesdag 2022: Nú aan de slag

Prinsjesdag 2022: Nú aan de slag

  • 20 september 2022
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Energie en de betaalbaarheid daarvan is dit jaar een van de grote thema’s op Prinsjesdag. Positief is dat er plannen zijn gepresenteerd die de energielasten beter betaalbaar moeten maken en dat er geld gereserveerd is waarmee netwerkbedrijven kunnen investeren. Echter is ook bekend geworden dat we helaas niet op koers liggen om de klimaatdoelen te halen.

Het Planbureau voor de Leefomgeving maakt op Prinsjesdag 2022 bekend dat we niet op koers liggen om de geplande CO2-reductie te behalen. Het kabinet streeft naar 55% emissiereductie in 2030. De huidige raming is dat we maximaal 50% gaan behalen. In de troonrede benadrukt de Koning dat de urgentie van de energietransitie om verschillende acties vraagt. Netbeheer Nederland heeft daarvoor eerder al zeven voorstellen voor overheidsingrepen gedaan: klimaatdoelstellingen coalitieakkoord in 2030 niet haalbaar zonder krachtig ingrijpen van de overheid - Netbeheer Nederland

Versterking vermogenspositie netwerkbedrijven

Om het netwerk uit te breiden en de nodige ruimte op het net te creëren, moeten Alliander, Stedin en Enexis op basis van het Klimaatakkoord 30 miljard euro tot 2030 investeren. Daarvoor is het noodzakelijk dat de netwerkbedrijven over voldoende eigen vermogen beschikken. Voor de zomer heeft het kabinet de intentie uitgesproken om een deelneming in de drie grote regionale netwerkbedrijven verder te onderzoeken. Dit proces wordt de komende maanden gecontinueerd. Het aangekondigde voornemen van het Rijk om voor 500 miljoen euro te reserveren voor Stedin past binnen dit proces en is een welkome stap naar een structurele, sectorbrede oplossing.

Voorkomen dat we mensen moeten afsluiten

Netbeheer Nederland is heel blij met de voorgenomen maatregelen om de gevolgen van de hoge energieprijzen voor huishoudens en kleine bedrijven te verzachten. Hiermee wordt gehoor gegeven aan de eerdere oproep om te voorkomen dat we deze winter een miljoen huishoudens moeten afsluiten van gas en elektriciteit. 
Hans-Peter Oskam, Netbeheer Nederland: “Energie is een eerste levensbehoefte en moet daarom voor iedereen toegankelijk zijn. De prijzen zijn nu hoog, en volgend jaar verwachten we dat ook de kosten voor netbeheer zullen toenemen, als gevolg van netverliezen en hoge inkoopkosten. We zien nu een stevig pakket aan maatregelen, dat er echt voor kan zorgen dat het rampscenario van massale afsluitingen als gevolg van het niet kunnen betalen van de rekening wordt voorkomen. Voor een grote groep mensen worden de kosten hiermee beter te dragen. Daarbij verwelkomen we de maatregelen van het kabinet voor energiebesparing.”


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht