Nieuwe zonnepanelen na 27 april? Voorlopig verandert er niets

Nieuwe zonnepanelen na 27 april? Voorlopig verandert er niets

  • 25 april 2019
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Op 27 april wordt de Europese verordening Requirements for Generators (RfG) van toepassing. Installaties die energie opwekken moeten vanaf dat moment voldoen aan strengere technische eisen om aangesloten te kunnen worden op het net. Voor Nederlandse consumenten met zonnepanelen verandert er eind april nog weinig.

De RfG maakt deel uit van de Europese netcodes. De technische eisen die in de verordening aan nieuw aan te sluiten opwekinstallaties (waaronder zonnepanelen) gesteld worden, moeten zorgen voor uniformiteit in onder meer leveringszekerheid, netveiligheid en het faciliteren van de energietransitie. Om te kunnen controleren of kleine installaties inderdaad aan de strengere technische eisen voldoen, moet er certificering komen voor deze opwekinstallaties. Die certificering is er op dit moment nog niet. Op donderdag 25 april heeft de toezichthouder ACM een besluit gepubliceerd waarin staat dat de netbeheerders kleine opwekinstallaties mogen blijven aansluiten, ook zonder certificaat. Ondertussen zijn de netbeheerders een traject gestart met betrokken partijen om te komen tot certificering voor kleine opwekinstallaties, zoals zonnepanelen.

Energieleveren.nl

Ook nu al moeten in Nederland opwekinstallaties worden aangemeld, voordat ze op het net worden aangesloten. Consumenten kunnen dat doen via de website www.energieleveren.nl. Na 27 april blijven de netbeheerders deze website gebruiken. Op de achtergrond wordt wel gewerkt aan een nieuw registratiesysteem (CERES) voor deze website, zodat ook de nieuwe technische eisen kunnen worden vastgelegd. Naar verwachting wordt dit systeem deze zomer geleidelijk ingevoerd (en niet vanaf 27 april, zoals eerder gedacht). Het webadres www.energieleveren.nl blijft ook dan hetzelfde.

Het belang van aanmelden

Behalve dat het verplicht is, benadrukken de netbeheerders dat het aanmelden van opwekinstallaties van belang is voor de veiligheid en betrouwbaarheid van het Nederlandse energienet. Steeds meer energie wordt lokaal opgewekt. Om het net betrouwbaar en veilig te houden is het belangrijk dat netbeheerders zicht hebben op de locaties en hoeveelheden die opgewekt worden. Zo kunnen zij rekening houden met het optreden van pieken in de stroomopwekking en bij storingen adequaat handelen.

Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht