Nieuwe elektriciteitsopslageenheid? Registreer deze dan!

Nieuwe elektriciteitsopslageenheid? Registreer deze dan!

  • 13 juli 2022
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Particulieren en bedrijven die elektriciteit gaan opslaan, zijn per direct verplicht deze elektriciteitsopslageenheid zoals een batterij aan te melden bij hun netbeheerder. Dit is het gevolg van een wijziging van de Nederlandse Netcode Elektriciteit en is van toepassing voor opslageenheden met een vermogen van 0,8 kW en groter aangesloten op het net.

Voorwaarden aan het (terug)leveren worden vastgelegd in de aansluit- en transportovereenkomst

Deze eis tot aanmelding en de daar bij horende compliance verificatie (zie onder) staat los van het contracteren van transportcapaciteit. De toenemende vraag naar elektriciteit zorgt voor drukte op het elektriciteitsnet. Daarom gelden er voor grootzakelijke klanten voorwaarden aan het (terug)leveren op het elektriciteitsnet,  deze voorwaarden worden vastgelegd in de aansluit- en transportovereenkomst (ATO). 

Het is belangrijk voor netbeheerders te weten waar opslageenheden geïnstalleerd zijn

De verwachting is dat het aantal mogelijkheden voor elektriciteitsopslag door de energietransitie enorm gaat toenemen en dat deze kunnen gaan bijdragen aan een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening. Opslag kan onder andere helpen om spanningsproblemen te beperken en het net stabiel te houden. Het is voor netbeheerders van belang dat bekend is waar deze systemen zijn geïnstalleerd in het elektriciteitsnetwerk en dat de gebruikte omvormers voldoen aan de in Nederland van kracht zijnde eisen. Een lijst met omvormers die aan deze eisen voldoen, is te vinden via deze link. Deze lijst wordt regelmatig geactualiseerd.

Voor consumenten geldt de registratie van opslageenheden vanaf het derde kwartaal in 2022

De registratie voor opslageenheden vanaf 0,8 kW tot 1 MW wordt net als die van zonnepanelen geregeld via de bestaande website www.energieleveren.nl. Dit geldt nu alleen nog voor aansluitingen waar al een opwekinstallatie aanwezig is. Het kan door de bestaande registratie aan te passen of bij een nieuwe registratie van opwek een vinkje te zetten bij energie “opslag aanwezig”. Begin 2023 wordt het mogelijk om gedetailleerder individuele eenheden voor de opslag van elektriciteit te registreren via energieleveren.nl.

Voor opslageenheden groter dan 1 MW vragen netbeheerders een ingevuld ESMD-formulier

Voor opslageenheden van 1 MW en groter moet vooruitlopend op inbedrijfstelling een ESMD-formulier (Electricity Storage Module Document) aangeleverd worden bij de relevante netbeheerder. Dit formulier is te vinden op dezelfde webpagina van NBNL als die van de goedgekeurde omvormers. Het ESMD wordt door de netbeheerder gebruikt om te toetsen of aan alle voorwaarden voor het koppelen aan het openbare net is voldaan.


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht