Netcapaciteit: podcast over de knelpunten én de oplossingen

Netcapaciteit: podcast over de knelpunten én de oplossingen

  • 9 oktober 2019
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Ruim een uur duurt het gesprek tussen André Jurjus directeur Netbeheer Nederland, en onderzoeker Remco de Boer in zijn inmiddels welbekende serie podcasts met spelers uit de energiesector. Uiteraard komt de netcapaciteit uitgebreid aan bod; de knelpunten worden open en eerlijk besproken, maar André Jurjus komt ook met oplossingen.

Hij schetst een revolutionair veranderend energiesysteem, waar het netbeheer volgens de wet- en regelgeving uit (letterlijk) de vorige eeuw niet voldoende snel en flexibel op kan reageren. Het elektriciteitsnet vormt de ruggengraat van de energietransitie, als verbinding tussen alle nieuwe vormen van (lokale) opwek, handel en opslag. Verzwaring van de netten – liefst anticiperend – is één antwoord; meer mogelijkheden voor regie en het creëren van opslag zijn minstens zo belangrijk. Ook slimme prijsprikkels kunnen verantwoord gebruik van het net stimuleren. Jurjus bepleit dan ook een rol voor de netbeheerders waarin zij meer ruimte krijgen om beter te kunnen samenwerken met de partijen die ruimte op het net nodig hebben.

Energeia-hoofdredacteur Wouter Hylkema noemt het in een reactie een ‘sterke podcast’. Ook luisteren? Klik hier. 


Terug naar overzicht