Netbeheerders willen in gesprek over advies EMV's

Netbeheerders willen in gesprek over advies EMV's

  • 18 april 2018
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Netbeheerders gaan graag met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat in gesprek over de consequenties van het advies dat de Gezondheidsraad vandaag geeft over de gezondheidsrisico’s van elektromagnetische velden (EMV’s) in de buurt van hoog-, midden- en laagspanningsinfrastructuur.

Het staat niet vast dat EMV's gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, zo concludeert de Gezondheidsraad op basis van verschillende onderzoeken. Desondanks hanteren we in Nederland al jaren een voorzorgbeleid bij de aanleg van nieuwe bovengrondse hoogspanningsverbindingen. De Gezondheidsraad adviseert de staatssecretaris nu te overwegen dit voorzorgbeleid ook in te voeren voor de aanleg van midden- en laagspanningsinfrastructuur, ondergrondse elektriciteitskabels en -stations. De netbeheerders gaan graag met de staatssecretaris in gesprek over deze nieuwe interpretatie van bestaand onderzoek en de consequenties voor het voorzorgbeleid. 

 

Wetenschappelijk onderzoek

De netbeheerders nemen de mogelijke gezondheidsrisico’s van EMV’s zeer serieus en volgen de wetenschappelijke onderzoeken op dit gebied al vele decennia op de voet. Wereldwijd wordt veel onderzoek gedaan naar de gezondheidsrisico’s van met name hoogspanning. In het nu verschenen rapport houdt de Gezondheidsraad alle recente onderzoeken nog eens tegen het licht. Hoewel niet vast staat dat elektromagnetische velden gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, zijn er ook aanwijzingen dat bij kinderen langdurige blootstelling tot een iets verhoogd risico op leukemie kan leiden. 

 

Voorzorgbeleid en Europese norm

Om ieder risico uit te sluiten hanteert Nederland sinds 2005 een zogenoemd voorzorgbeleid bij nieuwe bovengrondse hoogspanningsverbindingen. Bij de aanleg van nieuwe hoogspanningslijnen wordt zoveel mogelijk voorkomen dat de EMV boven de 0,4 microTesla komt, op plekken waar mensen langdurig verblijven. Alle netbeheerders hanteren dit voorzorgbeleid. Voor publiek toegankelijke plaatsen heeft de Europese Unie overigens een referentieniveau van 100 microTesla vastgelegd. Volgens het RIVM wordt deze waarde in Nederland op voor het publiek toegankelijke plaatsen bij hoogspanningsverbindingen niet overschreden.

 

Consumentenvragen

Consumenten met vragen kunnen meer informatie vinden op de website van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid. www.kennisplatform.nl


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht