Netbeheerders succesvol over op één applicatie voor verwerken energieverbruik

Netbeheerders succesvol over op één applicatie voor verwerken energieverbruik

  • 12 november 2020
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Alle zeven regionale netbeheerders in Nederland maken sinds kort gezamenlijk gebruik van één centrale toepassing voor het administratief verwerken van het energieverbruik van consumenten en bedrijven. Voorheen hield elke netbeheerder hiervoor een eigen systeem in de lucht. De overgang naar één applicatie betekent een flinke efficiencyslag voor netbeheerders, die zo sneller en kostenefficiënter kunnen inspelen op ontwikkelingen in de energietransitie.

De netbeheerders zijn al een aantal jaren bezig hun systemen meer op elkaar af te stemmen. Zo werden in 2013 alle netbeheerders aangesloten op het Centraal Aansluit Register (CAR) waarin informatie over alle elektriciteits- en gasaansluitingen in Nederland is opgenomen. Nu is deze uniformeringsstap ook gezet voor het systeem waarin allocatie-, reconciliatiegegevens en meetdata worden verwerkt (C-ARM). Het werken met één systeem heeft als voordeel dat per netbeheerder veel minder tijd en kosten nodig zijn voor het aanpassen van de eigen systemen aan bijvoorbeeld de veranderingen als gevolg van de energietransitie. Voor marktpartijen betekent de uniformering dat ze voortaan voor alle netbeheerders bij één uniform loket terecht kunnen. 

Gezamenlijk resultaat
De regionale netbeheerders beschouwen de afronding van dit gezamenlijke programma C-ARM als een gedeeld resultaat. Niet eerder hebben ze voor het inrichten van één systeem zo intensief, grootschalig en constructief met elkaar samengewerkt. In een tijdsbestek van ruim een jaar zijn achtereenvolgens Enexis Netbeheer, Stedin, Liander, Coteq, RENDO, Westland Infra en Enduris de applicatie gaan gebruiken.

Het beheer van de centrale applicatie is door de regionale opdrachtgevers ondergebracht bij EDSN.


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht