Netbeheerders steunen verklaring ‘Samen doorbouwen aan Nederland’

Netbeheerders steunen verklaring ‘Samen doorbouwen aan Nederland’

  • 22 april 2020
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

De overheid, de bouw- en technieksector, banken en brancheverenigingen hebben de verklaring Samen doorbouwen aan Nederland opgesteld. De verklaring komt voort uit de gesprekken die minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties voert met de partijen om de impact van het coronavirus op de sector en de Nederlandse economie te beperken. Ook de netbeheerders steunen de verklaring.

Ondanks de impact van het coronavirus, gaan projecten in de bouw en infrastructuur in Nederland zoveel mogelijk door, ook het werk aan de vitale infrastructuur. Een belangrijk deel van dat werk bestaat uit het gereedmaken van het energienet voor de grote opgaven van de energietransitie. Bijvoorbeeld om de verduurzamingsopgave van de bestaande bouw mogelijk te maken. Nederland kan het zich niet permitteren daarin een achterstand op te lopen. In de gemeenschappelijke verklaring hebben de partijen daarom afspraken gemaakt over het door laten gaan of versnellen van investeringen, vergunningverlening en aanbestedingen. Zo willen zij voorkomen dat projecten vertragen of stil komen te liggen. Ook zijn de partijen overeengekomen dat eventuele risico’s gedeeld worden.


Uiteraard staat de gezondheid en veiligheid van medewerkers en klanten bij het uitvoeren van werkzaamheden voortdurend voorop. De verklaring laat voldoende ruimte om hier op de werkvloer zeer zorgvuldig mee om te gaan.


De komende periode blijven minister Ollongren en minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat met de partijen in gesprek. Zodat er, indien nodig, aanvullende afspraken gemaakt kunnen worden, en om een investeringsplan te ontwikkelen gericht op vraag- en aanbodondersteuning met bewezen maatregelen.

 

Lees hier de gemeenschappelijke verklaring ‘Samen doorwerken aan Nederland’.

Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht