Oproep tot betaalbare energietransitie

Oproep tot betaalbare energietransitie

  • 5 oktober 2018
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Vandaag heeft minister Wiebes namens het kabinet een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over het Klimaatakkoord. In de brief geeft het kabinet een reactie op het Klimaatakkoord op hoofdlijnen, dat voor de zomer is gepresenteerd, en de analyse hiervan die is gemaakt door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Plan Bureau (CPB). Netbeheerders ondersteunen de oproep van het kabinet tot meer aandacht voor betaalbaarheid en kosteneffectiviteit van de energietransitie. Netbeheerders benadrukken dat het alleen mogelijk is om de kosten beheersbaar te houden als er harde afspraken worden gemaakt over planbaarheid en versnelde investeringen.

Aandacht voor tekort technici en regie op duurzame opwek

Volgens de netbeheerders ontbreekt in de kabinetsreactie aandacht voor het tekort aan technisch personeel om het werkpakket te realiseren en het gebrek aan regie op de vestiging van installaties die duurzame energie opwekken, zoals zonneweiden. Hier is dringend behoefte aan om de energietransitie niet alleen op papier, maar ook in de praktijk te realiseren. Netbeheerders zullen bij de uitwerking van het Klimaatakkoord dit najaar vol inzetten op voldoende aandacht voor deze twee thema’s, die zich laten uitsplitsen in voorspellen, verzwaren en verslimmen. Deze 3 V’s gaan hand in hand.

 

Voorspellen, verzwaren en verslimmen

Om de kosten van de energietransitie beheersbaar te houden en om ondanks een tekort aan personeel snel te kunnen werken is voorspellen essentieel; Netbeheerders moeten tijdig inzicht hebben in bijvoorbeeld locaties die in aanmerking komen voor grootschalige duurzame opwek. Daarom ondersteunen de netbeheerders de oproep van het kabinet om de verbinding te leggen met de andere tafels zodat er tijdig keuzes gemaakt kunnen worden voor de benodigde infrastructuur. Zo kan ook het aanwezige elektriciteitsnet worden meegenomen in besluitvorming over locaties en kunnen netbeheerders op tijd beginnen met het realiseren van de benodigde aansluiting.

Elektriciteitsnetten verzwaren is hoe dan ook nodig om de doelen te halen, omdat we in de toekomst meer (duurzame) elektriciteit zullen gebruiken voor bijvoorbeeld het verwarmen van huizen en voor elektrisch vervoer. Daarom vragen de netbeheerders ook om aandacht voor dit thema bij de nadere uitwerking van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur.

Daarnaast is het belangrijk om het net en apparaten die daarop aangesloten zijn te verslimmen, zodat netbeheerders kunnen voorkomen dat het net overbelast raakt tijdens pieken in vraag of aanbod. Als we het net geschikt zouden moeten maken om de hoogste pieken op te vangen, dan zou het veel te duur worden. Daarom moeten we de netbelasting regelbaar maken door eisen te stellen aan apparaten en opwekinstallaties, zoals het kunnen aftoppen van de maximale invoeding van duurzame opwek en het slim laden van elektrische auto’s.

Netbeheerders zullen het belang van een integrale systeembenadering daarom blijven benadrukken in het belang van de haalbaarheid van de doelen én van de maatschappelijke portemonnee.Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht