Netbeheerders pleiten bij informateur voor brede energiewet

Netbeheerders pleiten bij informateur voor brede energiewet

  • 10 april 2017
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Het volgende kabinet zal grote stappen moeten zetten op het vlak van de energietransitie. Dit vraagt om een heldere koers en om concrete beleidsmaatregelen.

Netbeheerders willen een optimale bijdrage leveren aan de energietransitie. In een brief aan informateur Schippers pleit Netbeheer Nederland daarom voor een integrale energiewet voor elektriciteit, (bio)gas en warmte. Omdat een zorgvuldig wetgevingsproces tijd kost, pleiten netbeheerders daarnaast voor een veegwet die een aantal kwesties regelt die niet kunnen wachten, zoals de verkabeling van 110/150Kv-netten en het schrappen van de gasaansluitplicht voor nieuwe woningen.

Klik hier voor de brief aan informateur Schippers.

Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht