Netbeheer Nederland tevreden met uitspraak ACM

Netbeheer Nederland tevreden met uitspraak ACM

  • 9 mei 2016
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft een onderzoek gepubliceerd over de activiteiten van netwerkbedrijven.

Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft vandaag een onderzoek gepubliceerd over de activiteiten van netwerkbedrijven. In de visie van Netbeheer Nederland ondersteunt dit onderzoek dat netwerkbedrijven de ruimte hebben om activiteiten te ontwikkelen die nodig zijn om de energietransitie aan te jagen. Netwerkbedrijven en netbeheerders voelen al geruime tijd de maatschappelijke opdracht om mee te gaan in de ontwikkelingen naar een nieuw energiesysteem, en Netbeheer Nederland ziet zich door het onderzoek gesteund in haar visie om de energietransitie te faciliteren.

Nederland staat voor een grote uitdaging: hoe komen we naar een volledig duurzame energievoorziening. Consumenten worden prosumenten, centraal opgewekte fossiele energie wordt in toenemende mate vervangen door decentraal opgewekte duurzame energie en er is sprake van een toenemende elektrificatie van de maatschappij. Voor ons liggen vraagstukken met betrekking tot grootschalige energiebesparing, minder gebruik van aardgas en grootschalige verduurzaming van energie-opwek. Dit stelt onze samenleving voor de opgave om de publieke belangen van betrouwbaarheid, betaalbaarheid en bereikbaarheid van het energiesysteem te waarborgen.

In het vandaag gepubliceerde onderzoek presenteert de ACM een duidelijk kader waarbinnen netwerkbedrijven kunnen bijdragen aan de energietransitie. Belangrijkste voorwaarde is dat de activiteiten bijdragen aan het beheer van netwerken, dat de netwerkbedrijven zich onthouden van productie, handel of levering van energie en dat de activiteiten geen risico vormen voor de gereguleerde netbeheerder.

Wet Onafhankelijk Netbeheer
De afgelopen vijftien jaar is de energiesector veranderd in een geliberaliseerde energiemarkt. Onder regie van de overheid en met de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) voor duidelijke spelregels. De ACM voerde dit onderzoek uit naar de activiteiten van netwerkbedrijf Alliander. In dit onderzoek zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd. De ACM bevestigt nogmaals dat de splitsingswet (Wet Onafhankelijk Netbeheer) bewust de ruimte laat voor netwerkbedrijven om activiteiten te ontwikkelen die een link hebben met energienetwerken. Vanuit hun kerntaak om met een betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk netwerk een steeds duurzamere energievoorziening te realiseren, willen netbedrijven deze nieuwe ontwikkelingen voortvarend faciliteren. “De uitspraak van ACM bevestigt de visie die Netbeheer Nederland hierover de afgelopen tijd heeft uitgedragen en sterkt ons in de overtuiging om de energietransitie te blijven faciliteren”, zegt directeur André Jurjus.

Energiebesparing
Activiteiten die netwerkbedrijven ontwikkelen, kunnen betrekking hebben op energiebesparing vanwege de directe impact hiervan op de bestaande energienetten. Dit kan bijvoorbeeld door bewoners te ondersteunen bij het maken van keuzes voor energiebesparingsmogelijkheden die door bouw- en installatiebedrijven worden aangeboden. “Energiebesparing door huiseigenaren kan leiden tot vermindering van de netbelasting. Daarmee kunnen in potentie investeringen in de capaciteit van de netten worden verminderd.” Naast activiteiten gelieerd aan energiebesparing dragen ook activiteiten die de flexibiliteit van het energiesysteem vergroten zoals vraagsturing bij aan een betrouwbare, duurzame energiehuishouding.


Terug naar overzicht