Meer drukte op het laagspanningsnet door verduurzaming lokale energievoorziening

Meer drukte op het laagspanningsnet door verduurzaming lokale energievoorziening

  • 9 maart 2023
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Na grote bedrijven krijgen ook consumenten en bedrijven met een kleinverbruikaansluiting vaker te maken met een elektriciteitsnet dat voller raakt. Verduurzaming van de lokale energievoorziening zorgt voor toenemende drukte op het elektriciteitsnet in wijken, ook wel het laagspanningsnet genoemd.

De energietransitie is nu echt op stoom. Niet alleen bedrijven maken de omslag naar duurzame energie. Ook steeds meer consumenten en kleine bedrijven verduurzamen. Nederland is met 2 miljoen huishoudens met zonnepanelen Europees kampioen zon op dak. Ook rijden er in 2022 al ruim 340.000 elektrische autos in Nederland en hebben ruim 100.000 huishoudens in 2022 een warmtepomp aangesloten. 


“Dit is een zeer positieve ontwikkeling voor de energietransitie, die we omarmen, maar tegelijkertijd ook een plek moeten geven op de netten”, zegt Hans-Peter Oskam, Directeur Energietransitie en Beleid bij Netbeheer Nederland. Daarom werken netbeheerders flink aan de uitbreiding van het laagspanningsnet (LS-net). Zo plaatsen ze onder andere tot 2030 duizenden nieuwe elektriciteitshuisjes in de wijken, dorpen en buitengebieden, en investeren zij komende jaren miljarden in de LS-netten.

Gemeenschappelijke aanpak
“De uitbreiding van het elektriciteitsnet in de woonwijk is niet alleen een technische opgave, maar ook een ruimtelijke en maatschappelijke opgave. Voor de duizenden extra elektriciteitshuisjes is ruimte nodig. Ook moet op den duur 1 op de 3 straten open om de verzwaringen van het elektriciteitsnet te realiseren. Dit vraagt om een gemeenschappelijke aanpak”, aldus Oskam.

Netbeheerders monitoren continu de drukte op het elektriciteitsnet. Omdat de drukte op de LS-netten komende jaren zal toenemen, gaan (lokale) overheden, (branche)verenigingen en netbeheerders meer samenwerken om het net sneller uit te breiden en slimmer te benutten.

Consumenten kunnen ook zelf een bijdrage leveren aan de drukte op het elektriciteitsnet
Zonnepanelen leveren de meeste stroom als de zon rond het middaguur hoog aan de hemel staat. Een beperkt deel van die stroom wordt direct in de woning verbruikt, het overschot wordt aan het elektriciteitsnet geleverd. Dit kan zorgen voor spanningsproblemen. Recent is door het kabinet besloten tot de afbouw van de salderingsregeling. Hierdoor wordt eigen gebruik van zonne-energie meer gestimuleerd.

“Door het groeiende aantal zonnepanelen wordt de elektriciteitskabel in de straat midden op de dag steeds meer belast. Wordt de spanning op een kabel te hoog, dan grijpt de omvormer bij de consument thuis in en schakelt deze af waardoor er tijdelijk geen zonnestroom aan het net wordt geleverd,’ aldus Oskam. “Hou daarom de zon in huis, en gebruik zonne-energie op het moment dat de zon schijnt”.

 Jaarbericht Alliander: 'Ook elektriciteitsnet in woonwijk loopt tegen grenzen aan' 
Alliander presenteerde 9 maart haar jaarcijfers, en voorziet daarbij dat consumenten en bedrijven met een kleinverbruikaansluiting vaker te maken kunnen krijgen met een voller elektriciteitsnet. Dit zal de komende jaren toenemen. Om woningeigenaren zoveel mogelijk te helpen, gaat Alliander hen waar mogelijk toch aansluiten door het net tijdelijk extra te belasten. Hierdoor kunnen er, tot het moment dat het net is uitgebreid, wel meer spanningsproblemen ontstaan.

Lees hier het persbericht van Alliander over de toenemende drukte op het laagspanningsnet.


Terug naar overzicht