Kieskompas Klimaat & Energie

Kieskompas Klimaat & Energie

  • 5 november 2023
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Sinds deze week staat het Kieskompas Klimaat & Energie online: https://energiekieskompas.nl

Door 25 stellingen over klimaat en energie in te vullen, komen kiezers erachter hoe hun opinies zich verhouden tot de posities van politieke partijen. Voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) Olof van der Gaag, initiatiefnemers van het Kieskompas K&E: “Klimaat en energie zijn niet meer weg te denken uit het politieke debat, want er zijn grote veranderingen gaande die van invloed zijn op het dagelijks leven van mensen, onze hele economie en onze leefomgeving. Dit Kieskompas Klimaat & Energie geeft geen stemadvies, maar helpt meningen te scherpen en geeft mensen inzicht in hun positie in het politieke landschap op deze issues”.

De stellingen gaan over alle aspecten van de energietransitie en het klimaatbeleid. Welke vormen van duurzame opwek zitten er in onze toekomstige energiemix? Waar moet de rekening van ontwikkelingen in de industrie of de gebouwde omgeving terecht komen? Per stelling zijn vijf antwoorden mogelijk, variërend in mate van instemming. 
Na het invullen van de stellingen ziet de kiezer waar hij of zij staat ten opzichte van de 18 politieke partijen die nu al in de Kamer zitten of op minstens een zetel gepeild worden.

Het Kieskompas Klimaat & Energie is een initiatief van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en wordt mede mogelijk gemaakt door haar leden EBN, Gasunie en Netbeheer Nederland. De stemhulp is ontwikkeld door Kieskompas.

Zie https://energiekieskompas.nl


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht