Informatie over gasmeters met metercode 28100 (2006-2007) en 28101 (2010-2013)

Informatie over gasmeters met metercode 28100 (2006-2007) en 28101 (2010-2013)

  • 29 april 2022
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Op 29 april 2022 heeft het programma Meldpunt van omroep Max aandacht besteed aan een oudere gasmeter met metercode 28100 (bouwjaren 2006-2007) en over de slimme gasmeter met metercode 28101 (bouwjaren 2010-2013). Een klant bij Stedin had te maken met een defecte sensor waardoor de meter een hoger gasverbruik noteerde dan daadwerkelijk het geval was. Netbeheerder Stedin heeft deze zaak opgelost. De klant heeft een nieuwe meter gekregen en er is op 16 maart 2022 een correctieberekening uitgevoerd. Dat wil zeggen dat het teveel berekende verbruik door de energieleverancier wordt gecorrigeerd.

Van deze gasmeter met de metercode 28100 zijn er nog een kleine 3600 in gebruik in heel Nederland. Als er sprake zou zijn van een defecte sensor, dan wordt deze meter vervangen en vindt er een correctieberekening van het verbruik plaats. 

Het spreekt voor zich dat klanten moeten kunnen vertrouwen op het goed functioneren van hun slimme gasmeter. Daar hechten we als netbeheerders uiteraard veel waarde aan. Vandaar dat er ook stevige eisen aan worden gesteld en er toezicht op de kwaliteitseisen wordt gehouden door Agentschap Telecom. 
------------------------------------
Achtergrond en toelichting:

Er is een groot verschil tussen de oudere gasmeters met metercode 28100 (bouwjaren 2006-2007), zoals in de klantcasus aan bod komt, en de slimme gasmeters met de metercode 28101 (bouwjaren 2010-2013). Er is niet ‘een 2800-serie’. Het gaat namelijk om verschillende types gasmeter met andere metercodes. 

Van eerstgenoemde - metercode 28100 - zijn er in heel Nederland nog een kleine 3600 in gebruik. Dit is het oudere type gasmeter die betrokken is bij de door het programma Meldpunt genoemde klantcasus. Bij Enexis zijn er nog 32 stuks, bij Liander 2 stuks en de overige bij Stedin. Deze meters zijn in de laatste periodieke kwaliteitscontrole goedgekeurd.

Van de slimme gasmeter – metercode 28101 – zijn er in heel Nederland nu ruim 105.000 in gebruik bij klanten. In totaal zijn er ongeveer 6 miljoen slimme gasmeters in Nederland in gebruik. 

Van het type 28101 is bekend dat er zich heel sporadisch een defect aan de sensor kan voordoen. Dit komt zeer weinig voor. Dan hebben we het over een ‘foutpercentage’ van 0,14%. Sinds 2010 zijn er in totaal 147 stuks defect geregistreerd bij alle netbeheerders samen én vervangen. 

Momenteel zijn er nog 105.000 stuks van dit type 28101 slimme gasmeter in gebruik. Aangezien dit type een slimme meter is, meldt de meter zich bij de netbeheerders in het systeem als er sprake is van een defect (wat de oudere 28100 dus niet doet, wél geeft deze een foutcode in de display). 

Bij de 28101 krijgt de netbeheerder dus direct een melding van een defect. Ook is er bij deze meter voor de klant een foutcode zichtbaar in de display. Dus op twee manieren is zichtbaar dat er een defect is ontstaan. Als de netbeheerders zien dat zich een sensordefect voordoet of de netbeheerders worden er via de klant op geattendeerd, dan wordt dit uiteraard netjes opgelost. Zo wordt in dat geval de defecte meter vervangen en vindt er voor de klant een correctieberekening plaats. 

Een klant die heeft aangegeven dat de meter niet mag worden uitgelezen, daarvan worden de meterstanden uiteraard niet uitgelezen. Wél worden eventuele foutcodes, dus als bijvoorbeeld de sensor defect raakt, door alle huidige slimme meters aan de netbeheerder doorgegeven. Waarmee de netbeheerder dus kan zien dat er iets mis is met de meter en dit kan oplossen voor de klant. Het doorgeven van foutcodes rechtstreeks via het systeem van de netbeheerder is dus een groot voordeel van deze slimme meter.

Er is geen aanleiding om de slimme gasmeters (metercode 28101) allemaal te vervangen op basis van een defect wat zich zeer weinig, bij een klein percentage, voordoet. Dan zou je dus goede meters, die prima functioneren gaan vervangen. Bij het kleine aantal meters waar zich zo’n defect voordoet, vervangen de netbeheerders deze defecte meter en lossen we het goed op voor de klant. 

Het spreekt voor zich dat klanten moeten kunnen vertrouwen op het goed functioneren van hun slimme gasmeter. Daar hechten we als netbeheerders uiteraard veel waarde aan. Vandaar dat er ook stevige eisen aan worden gesteld en er toezicht op de kwaliteitseisen wordt gehouden door Agentschap Telecom, zoals een verplichte, periodieke steekproef.

Voor meer informatie over kwaliteitseisen, onderzoeken en steekproeven:
Energiemeters en veiligheid | Enexis Netbeheer
Steekproef energiemeter | Enexis Netbeheer

Wie is mijn netbeheerder:
https://www.netbeheernederland.nl/consumenteninformatie/wie-is-mijn-netbeheerderTerug naar overzicht