Graafschades omlaag! 2 november: Nationaal Kabel- en Leidingcongres

Graafschades omlaag! 2 november: Nationaal Kabel- en Leidingcongres

  • 13 oktober 2016
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Er is sprake van een structurele daling van graafschades, maar we zijn er nog lang niet, aldus Jan Peters, voorzitter van KLO.

Het KLO (Kabel- en Leiding Overleg) is het samenwerkingsverband van grondroerders, netbeheerders en beheerders van de ondergrond. Het doel van het KLO is het voorkomen van graafschade aan kabels en leidingen. Op 2 november aanstaande organiseert KLO een Nationaal Kabel- en Leidingcongres. Inschrijven kan nog!

Hieronder een interview met KLO-voorzitter Jan Peters over de noodzaak graafschades te beperken en het liefst te voorkomen.

KLO-voorzitter Jan Peters draait er niet om heen: halvering van het aantal graafschades in Nederland is haalbaar, onder de voorwaarde dat álle partijen in de graafketen komende jaren doorpakken en hun verantwoordelijkheid nemen. ,,Niet meedoen betekent dat de hele graafketen verliest.’’

Het aantal graafschades aan kabels en leidingen neemt af, maar de daling gaat niet snel genoeg. Een wetswijziging, herziening van de CROW-richtlijn en een nieuw KLIC-systeem moeten er voor zorgen dat het jaarlijkse aantal graafschades vanaf 2018 onder de 25.000 duikt, stelt het Kabel- en Leidingoverleg (KLO). Deze op handen zijnde veranderingen vormen de rode draad van het Nationaal Kabel- en Leidingcongres, op 2 november in Nijkerk. Het KLO-congres is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met WION en het werken aan ondergrondse infrastructuur.

In de Nederlandse bodem ligt momenteel zo’n 1,7 miljoen kilometer aan kabels en leidingen. Een leveringsonderbreking door graafschade leidt vaak tot (maatschappelijke) overlast en hoge herstelkosten. Bovendien kan graafschade leiden tot gevaarlijke situaties (gaslek) of milieuschade (uitstroom olie). 

,,Er is sprake van een structurele daling op het gebied van graafschades, maar we zijn er nog lang niet’’, zegt ook senior inspecteur Robert-Jan Looijmans van Agentschap Telecom, tevens coördinator WION bij het agentschap. WION staat voor Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten en is in 2008 in werking gesteld. Looijmans en zijn collega’s houden toezicht op het naleven van deze grondroerdersregeling. Looijmans denkt dat nieuwe technische mogelijkheden als augmented reality en innovatieve kabeldetectiesystemen de keten gaan helpen het aantal graafschades verder te laten dalen.

Het proces ‘zorgvuldig graven’ is aan de ketenpartijen overgelaten. De vernieuwde publicatie (CROW 500) wordt tijdens het KLO-congres gepresenteerd. De focus ligt echt op het voorkomen van schade door grondroeren, zegt auteur Richard van Ravesteijn. ,,De belangrijkste aanpassing is het vroeg in kaart brengen van risico’s en het lokaliseren in de ontwerpfase.’’ De nieuwe richtlijn richt zich niet louter op het grondroeren zelf: CROW 500 omvat het gehele proces van een project, dus vanaf initiatieffase tot en met de gebruiksfase.

Naast de nieuwe richtlijnen gaat dus ook de WION wijzigen, zegt Maarten van Kesteren van het ministerie van Economische Zaken. ,,Alle huisaansluitingen zijn nu nog uitgezonderd van de WION. In het wetsvoorstel dat geconsulteerd wordt, komt deze uitzondering te vervallen.’’

Het streven is om de nieuwe WION in 2017 in werking te laten treden. Andere aanpassing is een nieuw KLIC-systeem: Klic-online wordt vervangen door het modernere KLIC-WIN. Dit systeem, dat aansluit op de Europese richtlijn INSPIRE, zal zo worden gewijzigd dat het mogelijk wordt om de gebiedsinformatie centraal op te slaan.

Volgens Peters is het uur van de waarheid aangebroken. ,,Theoretisch zijn we het in de graafketen al lang met elkaar eens, nu is het tijd om deze middelen toe te passen op alle onderdelen van het graafproces. Met alle voorbereidingen is 20 procent van het werk intussen gedaan, nu volgt de overige tachtig procent: dat wordt zweten.’’

 

cid:D7C914CA-06FB-4C7F-AAF5-9B7FD2A35D09@zyxel.com


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht