Goede samenwerking noodzakelijk bij bestrijding gevaren hennepteelt

Goede samenwerking noodzakelijk bij bestrijding gevaren hennepteelt

  • 1 maart 2018
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

De Onderzoeksraad Voor Veiligheid concludeert vandaag in een onderzoek dat illegale hennepkwekerijen in woningen een gevaar vormen voor de omgeving vanwege de risico’s op brand door energiediefstal en onveilige installaties. Netbeheer Nederland vindt het goed dat de Onderzoeksraad onderzoek heeft gedaan naar de fysieke gevaren van hennepteelt en zich daar duidelijk over uitspreekt. Precies vanwege de genoemde risico’s vroegen netbeheerders vorige maand nog om voldoende prioriteit bij onder meer gemeenten en politie voor het opsporen en aanpakken van hennepkwekerijen. Netbeheer Nederland deelt de conclusie dat een gezamenlijke aanpak noodzakelijk is en steunt de aanbeveling om gemeenten daarbij een centrale rol te geven.

Doorontwikkeling opsporingssystemen in het net

De Onderzoeksraad beveelt aan dat netbeheerders op korte termijn werk maken van de doorontwikkeling van systemen in het net die kunnen helpen om hennepkwekerijen in beeld te brengen. Verschillende netbeheerders werken momenteel met dergelijke innovatieve systemen en boeken daar inderdaad al successen mee die de veiligheid ten goede komen. Netbeheer Nederland kan deze aanbeveling dan ook ondersteunen. 

Opsporing achter de voordeur

Een tweede aanbeveling is dat netbeheerders proactief onveilige aansluitingen opsporen in woningen en optreden tegen bewoners die ‘hennepgerelateerde onveiligheid in het elektriciteitsnet veroorzaken’. De overeenkomst tussen netbeheerders en klanten biedt netbeheerders inderdaad de mogelijkheid om installaties tot en met de meter te controleren en op deze manier proactief mee te werken aan het in kaart brengen van (mogelijke) hennepkwekerijen. Dit kan echter alleen als de veiligheid of betrouwbaarheid van het net in het geding is. Daarbij komt dat netbeheerders verplicht zijn mensen van een energieaansluiting te voorzien. Bij het verwijderen van een aansluiting moeten de netbeheerders zich daarom aan strikte regels houden.

Voor netbeheerders is veiligheid een topprioriteit. Veiligheid van het net, veiligheid voor omwonenden én veiligheid voor de medewerkers van netbeheerders zelf. Als onze medewerkers proactief woningen moeten controleren op hennepgerelateerde onveiligheid, dan is het belangrijk dat zij dat op een veilige manier kunnen doen. Onze mensen weten hoe ze veilig met elektriciteit moeten omgaan, daar ligt hun focus. Maar veilig omgaan met criminelen is niet hun expertise; zij zijn niet opgeleid voor toezicht en handhaving. Als er daadwerkelijk sprake is van illegale hennepteelt, dan moeten we er rekening mee houden dat de netbeheerder niet per se vriendelijk wordt ontvangen door de betrokken criminelen. Voldoende ondersteuning van opgeleide en bevoegde veiligheidsprofessionals is dan essentieel. Er is wat dat betreft een verschil tussen het gebruik van technische opsporingsmogelijkheden in het net en ‘persoonlijke opsporing’ achter de voordeur.

Gezamenlijke aanpak

De netbeheerders buigen zich nog verder over alle bevindingen van de Onderzoeksraad. We gaan graag met alle betrokken partijen in gesprek over een gezamenlijke aanpak om onveilige situaties zo veel en zo snel mogelijk te beëindigen.

Meer informatie

Rapport Onderzoeksraad Voor Veiligheid


Terug naar overzicht