Geen klantgegevens meer centraal beschikbaar voor aanbod op maat

Geen klantgegevens meer centraal beschikbaar voor aanbod op maat

  • 27 januari 2020
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

De gezamenlijke netbeheerders stoppen noodgedwongen met het centraal verstrekken van klantgegevens waarop leveranciers hun 'aanbod op maat' voor elektriciteits- en gascontracten baseren. Dit naar aanleiding van een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) op 14 januari 2020. Met die uitspraak vernietigde het CBb de bepalingen uit de Informatiecode elektriciteit en gas1 waarin voor de netbeheerders was vastgelegd dat zij op aanvraag relevante klantgegevens voor een 'aanbod op maat' verstrekten aan leveranciers.

Een aanbod op maat geeft inzicht in de te verwachten maand- en jaarkosten van de betreffende aanbieding. Via een aanbod op maat kunnen consumenten aanbiedingen van verschillende leveranciers beter met elkaar vergelijken. Voor een aanbod op maat kon, tot dit moment, een energieleverancier met toestemming van de klant diverse gegevens* ophalen uit het Centraal Aansluitingen Register (CAR) en het Contract Einde Register (CER) die door de netbeheerders beheerd worden. Het CBb stelt nu dat de grondslag ‘wettelijke verplichting’ uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op basis waarvan de gegevens werden doorgegeven, niet kan op basis van de Informatiecode.

De netbeheerders hebben inmiddels alle leveranciers en andere partijen in de sector geïnformeerd over de ontstane situatie.

 

Andere grondslag gegevensuitwisseling nodig

De uitspraak van CBb betekent ook dat de taak van de netbeheerder (de wettelijke basis) om klantgegevens met leveranciers te kunnen uitwisselen zo spoedig mogelijk elders in de regelgeving moet worden vastgelegd. Dit kan bijvoorbeeld in de nieuwe Energiewet 1.0. De leveranciers en netbeheerders zijn hierover in gesprek met het ministerie. Omdat de Energiewet nog wel even op zich laat wachten overleggen leveranciers en netbeheerders nog met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of er voor de tussenliggende periode nog een werkbare oplossing is die voldoet aan de AVG.

 

Wat verandert er nu?

Leveranciers zullen de benodigde klantgegevens voor het aanbod op maat weer gaan opvragen bij de klant zelf. De klant is daarbij zelf verantwoordelijk om de juiste gegevens met leveranciers te delen. Dit geldt name voor het naadloos op elkaar laten aansluiten van opeenvolgende contracten, omdat het ongewild voortijdig verbreken van een lopend contract kan leiden tot een opzegvergoeding. Leveranciers bekijken nog hoe zij de consument hier zo goed mogelijk over kunnen informeren.

Lees hier de uitspraak van het CBb

- - - - - - - - - - - - - - - -

Achtergrond aanpassing Informatiecode. De Informatiecode is een wettelijke regeling waarin onder meer is vastgelegd hoe netbeheerders en leveranciers om moeten gaan met het uitwisselen van gegevens. In 2018 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de Informatiecode gewijzigd, onder andere om centrale gegevensuitwisseling tussen netbeheerders en leveranciers mogelijk te maken voor een aanbod op maat. Door de uitspraak van het CBb is deze wijziging ongedaan gemaakt.

 

*Gemiddeld jaarverbruik, (technische) kenmerken van de aansluiting, opzegtermijn huidig contract en einddatum huidig contract


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht