Energietransitie vraagt verbeelding

Energietransitie vraagt verbeelding

  • 5 december 2018
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Nieuwe Netwerken is het motto van het netwerksymposium van Netbeheer Nederland. Het is druk in het Haagse Museum voor Communicatie, vertegenwoordigers van overheden, brancheverenigingen, netbeheerders en uit het bedrijfsleven zijn present. Op de borrel na afloop klinkt de boodschap na. De sleutel voor het oplossen van de grote vraagstukken ligt in de menselijke verbeeldingskracht. Dat de energietransitie snel op stoom moet komen staat buiten kijf. Nieuwe Netwerken vindt plaats op de dag nadat de VN bekend heeft gemaakt dat de CO₂-uitstoot nog steeds toeneemt. Alle reden om de banden met de stakeholders aan te halen.

Netwerkagenda

De Netwerkagenda krijgt zijn beslag, vertelt Marc van der Linden voorzitter van Netbeheer Nederland. De aansluitplicht gas voor nieuwe woningen is afgeschaft, het onderzoek naar de kansen van waterstof is omgezet in pilotprojecten en flexibele tarieven worden realiteit. Voor het welslagen van de energietransitie is het zaak de kracht van klanten en energiecorporaties in stelling te brengen, stelt Van der Linden.

 

Dansend licht

De bekende kunstenaar en architect Daan Roosegaarde houdt vervolgens een inspirerend verhaal over de kracht van verbeelding. Door techniek te verbinden met het landschap, er iets moois van te maken, kun je het draagvlak vergroten. Roosegaarde verbond bijvoorbeeld de rotorbladen windturbines aan elkaar met laserlicht. In het donker zie je een fascinerend spektakel van de dansende lichtstralen.

 

Prikkels

In het paneldebat vertelt Marco van Steekelenburg (provincie Zuid-Holland) over de provinciale visie. De verbinding tussen industrie en de gebouwde omgeving staat daarin centraal. Het is van belang dat de wetgever de juist prikkels geeft, bijvoorbeeld een taks op het lozen van warmte. Remko Ybema van Nouryon (voorheen Akzo Nobel) vertelt dat het gebruik van restwarmte goed werkt. De Nouryon-fabriek in Hengelo levert restwarmte aan het warmtenet. Een ander speerpunt van het bedrijf is de productie van groene waterstof.

De slotsom van de bijeenkomst is dat de tijd van praten voorbij is. Van der Linden: ‘Laten we niet wachten op het Klimaatakkoord, we moeten aan de slag.’

 

Meer informatie

Klik hier voor een uitgebreidere impressie van de netwerkbijeenkomst Nieuwe Netwerken op donderdag 29 november in het Museum voor Communicatie in Den Haag.


Terug naar overzicht