Energienet in 2019 zeer betrouwbaar

Energienet in 2019 zeer betrouwbaar

  • 5 maart 2020
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

De betrouwbaarheid van het Nederlandse elektriciteitsnet is in 2019 gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. In 2019 hadden huishoudens en zakelijke gebruikers gemiddeld iets minder dan 20 minuten geen stroom als gevolg van een storing. In 2018 was dat gemiddeld nog 27 minuten. Ook het gasnet steeg in 2019 in betrouwbaarheid. Gemiddeld zat een huishouden in 2019 51 seconden zonder gas. Daarmee blijft het Nederlandse energienet één van de betrouwbaarste ter wereld. Grote veroorzaker van storingen blijft schade door graafwerkzaamheden.

Ieder jaar publiceert Netbeheer Nederland de storingscijfers voor het energienet over het voorgaande jaar. Het Nederlands energienet kent bijzonder weinig storingen; het werkt 99,99 procent van de tijd. Klanten krijgen gemiddeld ongeveer eens per twee├źneenhalf jaar te maken met een stroomstoring en eens in de 130 jaar met een gasstoring. Daarbij zijn de storingen gemiddeld van korte duur. De gemiddelde duur van een gas- of stroomstoring lag in 2019 rond het uur. In het elektriciteitsnet daalde de storingsduur de laatste jaren met circa 10 minuten.

Graafschade vaak als storingsoorzaak

De Nederlandse netbeheerders investeren jaarlijks veel geld in preventief onderhoud en het vervangen van oudere leidingen. Een groot deel van de storingen wordt veroorzaakt door externe factoren, zoals schade door graafwerkzaamheden. In 2019 is circa 25% van de onderbrekingen in de energienetten hierdoor veroorzaakt. Samen met ketenpartners wordt er voortdurend gekeken naar maatregelen om deze schades te beperken. In april 2020 start wederom de campagne Veilig Graven, om particulieren en kleine ondernemers in bouw en tuinonderhoud te informeren over manieren om graafschades te voorkomen. Bij machinaal graven, moet vooraf bij het Kadaster informatie over kabels en leidingen worden opgevraagd, via een zogenoemde Klic-melding.

Meer informatie Actuele informatie over storingen is te vinden op gasenstroomstoringen.nl. Klanten kunnen een gas- of stroomstoring bij de netbeheerder melden via 0800-9009.


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht