Dure verruiming overgangsregeling precariobelasting

Dure verruiming overgangsregeling precariobelasting

  • 13 december 2016
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Minister Plasterk heeft besloten dat meer gemeenten onder de overgangsregeling voor de precariobelasting vallen.

Minister Plasterk heeft besloten dat meer gemeenten onder de overgangsregeling voor de precariobelasting vallen. Naast de 90 gemeenten die al onder de overgangsregeling vielen, kunnen daardoor nog eens ongeveer zeventig gemeenten de komende tien jaar precario heffen.

Netbeheer Nederland is onaangenaam verrast met deze dure verruiming door minister Plasterk. Het betekent meer onzichtbare belastingen via de energierekening. Netwerktarieven stijgen door doorberekende precariobelasting. Daar mogen onze tarieven niet voor worden misbruikt. Als alle gemeenten die van de minister precario mogen heffen dit de komende tien jaar inderdaad doen op hetzelfde niveau als in 2015, dan kost dat de samenleving in totaal zo’n € 3 miljard, waarvan € 1,3 miljard door de verruiming. Die moet dus zo snel mogelijk van tafel. De Tweede Kamer moet bovendien vaart maken met de behandeling van het wetsvoorstel van minister Plasterk, zodat er een einde komt aan de precariobelasting op voorzieningen die het publieke belang dienen.

Netbeheerders en gemeenten worden steeds belangrijkere partners in de energietransitie. We trekken bijvoorbeeld samen op om de gebouwde omgeving te verduurzamen. We hebben elkaar daar hard bij nodig. Bij zo’n partnerschap past niet dat de ene partij de andere een forse belasting oplegt. De financiële zorgen van gemeenten zijn begrijpelijk, maar de minister moet betere manieren zoeken om die weg te nemen dan met deze indirecte belasting voor de maatschappij.


Terug naar overzicht