Drie miljoen huishoudens hebben slimme meter

Drie miljoen huishoudens hebben slimme meter

  • 2 februari 2017
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Sinds deze week hebben al drie miljoen huishoudens een slimme energiemeter. Netbeheerders bieden de komende jaren aan alle huishoudens een slimme meter aan.

Met de slimme meter kunnen netbeheerders ervoor zorgen dat het energienet betrouwbaar blijft, ook als we in de toekomst steeds meer gebruik maken van zonne- en windenergie en er meer elektrische auto’s komen. Bovendien is de slimme meter voor consumenten een eerste stap naar meer inzicht in het eigen energieverbruik. Het doel is dat 80% van de huishoudens eind 2020 een slimme meter heeft.

Slimme energiemeters zijn een belangrijk onderdeel van een duurzaam energienet. We verbruiken steeds meer energie en gebruiken daarvoor steeds meer duurzame bronnen met wisselende pieken, zoals zon en wind. Daardoor neemt de druk op het Nederlandse energienet toe. De slimme meters bieden netbeheerders op macroniveau meer inzicht in de pieken op het energienet en maken het mogelijk het net betrouwbaar te houden. De regionale netbeheerders Enexis, Liander, Stedin, Cogas, Enduris, Rendo en Westland Infra installeren de slimme meters.

Energiebesparing

In november adviseerde het Planbureau voor de Leefomgeving dat energie besparen met een slimme meter makkelijker gemaakt moet worden. Netbeheerders, marktpartijen en de rijksoverheid maken de komende maanden afspraken over hoe we dat gezamenlijk het beste kunnen doen.

 

OnsEnergienet

Veel Nederlanders weten niet wie hun netbeheerder is en wat de netbeheerder doet. Dat is niet zo gek, want het Nederlandse energienet behoort tot de betrouwbaarste ter wereld. Omdat het zo vanzelfsprekend is, staan we er meestal niet bij stil hoe energie bij ons thuis komt. Bij het plaatsen van een slimme meter komt de netbeheerder bij mensen thuis. Om klanten beter bekend te maken met wie er over de vloer komt en waarom, zijn de regionale netbeheerders het initiatief OnsEnergienet gestart. Vanaf vandaag vinden consumenten meer informatie over het energienet, het werk van de netbeheerders en over de slimme meter op www.onsenergie.net, Facebook en Twitter

Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht