Directie Netbeheer Nederland uitgebreid met Directeur Beleid & Energietransitie

Directie Netbeheer Nederland uitgebreid met Directeur Beleid & Energietransitie

  • 11 december 2020
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Per 1 januari 2021 krijgt Netbeheer Nederland (NBNL), de branchevereniging van de energienetbeheerders, een tweekoppige directie. Naast de algemeen directeur wordt een directeur Beleid & Energietransitie benoemt. De rol zal worden ingevuld door Hans-Peter Oskam, nu al werkzaam bij NBNL als manager regulering en beleid.

De benoeming van Oskam is een logisch gevolg van de grote opgave in de energietransitie, die een steeds grotere rol speelt in het werk van NBNL. Bij de uitvoering van het Klimaatakkoord speelt het energiesysteem een centrale rol. Netbeheerders pakken die rol steeds meer gezamenlijk op via de vereniging NBNL. Door de directie specifiek op dit gebied te versterken, wordt een extra impuls gegeven aan de steeds verder gaande samenwerking tussen de leden van NBNL. Oskam: "Ik ben bijzonder blij dat ik me vanuit deze positie, in deze cruciale fase, kan inzetten voor de energie-infrastructuur. De urgentie is hoog; dit is het moment waarop we de energietransitie met elkaar moeten waarmaken."

Algemeen directeur NBNL Dick Weiffenbach: “De netbeheerders werken in de energietransitie meer en meer samen. We zijn er van overtuigd dat we het energiesysteem van de toekomst echt met z’n allen, dus in nauwe samenwerking, moeten bouwen. Daarbij gaat het maatschappelijk belang boven het eigen bedrijfsbelang. Die samenwerking krijgt binnen onze vereniging, NBNL, vorm. Het is goed om iemand in de directie te hebben die zich specifiek richt op de rol van de netbeheerders in de energietransitie. Hans-Peter Oskam heeft die rol de afgelopen maanden al voortvarend opgepakt. Het is een belangrijke stap dat we hem nu formeel in deze rol kunnen benoemen.”

Dick Weiffenbach en Hans-Peter Oskam vormen na 1 januari 2021 de tweekoppige directie van NBNL. Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht