CBS publiceert voortaan data over zonne-energie

CBS publiceert voortaan data over zonne-energie

  • 10 september 2018
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Het CBS publiceert voortaan regelmatig cijfers over de hoeveelheid zonne-energie per gemeente en per wijk. Tot 2017 publiceerde Netbeheer Nederland deze cijfers.

Samenwerking Netbeheer Nederland en CBS

Netbeheer Nederland is in 2017 gestopt met de publicatie van ​gegevens uit het productie- en installatieregister (PIR) vanwege bezwaren in de privacywetgeving. Omdat de cijfers wel relevant zijn voor onder anderen beleidsmakers, is Netbeheer Nederland een samenwerking aangegaan met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS ​verwerkt data uit het PIR en verrijkt deze met gegevens uit andere bronnen. Daardoor is de betrouwbaarheid toegenomen.

 

Data raadplegen 

Geïnteresseerden kunnen de data raadplegen via StatLine:


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht