Brief aan formateurs: schaarste elektriciteitsnet vraagt om onconventionele maatregelen

Brief aan formateurs: schaarste elektriciteitsnet vraagt om onconventionele maatregelen

  • 4 november 2021
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

De schaarste op het elektriciteitsnet neemt toe, ondanks de maximale inzet van geld, tijd en mensen door de netbeheerders, zoals landelijk als regionaal. Er is dringend actie nodig om de gevolgen voor de economie en de energietransitie te beperken. De gezamenlijke netbeheerders vragen de formateurs in een brief om prioriteit hiervoor in het toekomstig regeerakkoord aan de hand van 10 urgente punten.

De investeringsplannen van de netbeheerders voor de komende twee jaar laten zien dat er opnieuw miljarden worden geïnvesteerd in de elektriciteits-infrastructuur, als essentieel onderdeel van het nieuwe, klimaatneutrale energiesysteem.  Desondanks ontstaan er door de krapte op het net onder andere problemen voor bedrijven, duurzame opwek-projecten en woningbouw; de economie en de energietransitie worden ernstig geraakt. Er is dringend actie nodig om méér te kunnen doen en versnelling van de aanpassing van het net mogelijk te maken. In hun brief aan de formateurs benoemen de netbeheerders 10 urgente punten waarop het nieuwe kabinet kan en móet sturen. Een greep: het opleiden van veel meer vaktechnici, prioriteren bij de aanleg van infrastructuur, efficiënt gebruik van het systeem (waardoor er minder aanleg nodig is) en het drastisch verkorten van (vergunningen)procedures.

Lees hier de volledige brief van de netbeheerders aan de formateurs

 

Om de netten uit te kunnen breiden en klaar te maken voor de toekomst, moeten onconventionele maatregelen worden genomen. In de eerste plaats door sneller meer infrastructuur te realiseren (A), vervolgens slimme keuzes te maken om de vraag naar infrastructuur te verminderen door het bestaande net efficiënter te gebruiken (B) en tot slot door verstandig te prioriteren (C).

 


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht