André Jurjus in Focus: 'Zonder netwerken geen energietransitie'

André Jurjus in Focus: 'Zonder netwerken geen energietransitie'

  • 9 oktober 2017
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

In 2050 moet onze samenleving CO2-neutraal zijn. Om dat te bereiken en de energietransitie te laten slagen hebben we naast goed beleid ook goede netwerken nodig. Fysieke energienetten én netwerken van mensen en organisaties die samen werken aan de transitie, betoogt André Jurjus in magazine Focus.

Energie is hot. Het afgelopen jaar is de energietransitie hoog op de maatschappelijke en politieke agenda gekomen. Er is een momentum ontstaan waarin overheden, netbeheerders, marktpartijen en consumenten gezamenlijk wezenlijke stappen kunnen zetten op weg naar een CO2-neutrale samenleving in 2050. In de (slechts) 32 jaar die we nog hebben om de doelstellingen te halen, moeten we zorgen dat alle netwerken op orde zijn: de fysieke energienetten én de netwerken van samenwerkingspartners. Nieuwe en bestaande allianties van consumenten, leveranciers, bouwers, installateurs, overheden, netbeheerders en allerlei andere organisaties zijn nodig om samen de transitie te laten slagen.

 

Wetgeving

2018 wordt een cruciaal jaar. Het nieuwe kabinet moet aan de slag om handen en voeten te geven aan de Energieagenda en heldere kaders te formuleren waarbinnen alle partijen hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. Wetgeving moet ‘transitieproof’ worden, ruimte bieden aan nieuwe spelers op de energiemarkt en partijen in beweging brengen. De netbeheerders willen daarbij als marktfacilitator alle marktpartijen op dezelfde manier kunnen bedienen. Daarnaast moeten netbeheerders ruimte krijgen om te experimenteren, zodat zij de weg kunnen effenen voor een slim, efficiënter gebruik en beheer van de netten.

Maar niet alleen op landelijk niveau moet nieuw beleid worden gemaakt. Op 21 maart 2018 gaat Nederland naar de stembus om nieuwe gemeenteraden te kiezen. De energietransitie verdient een stevige plek in de lokale verkiezingsprogramma’s én in de nieuwe collegeakkoorden. Gemeenten moeten bestuurlijke en ambtelijke capaciteit vrijmaken om hun rol in de energietransitie te kunnen vervullen. Er is geen tijd om af te wachten.

Samenwerking

De energietransitie vergt een ruime en vooruitziende blik. Alleen al omdat infrastructurele keuzes in principe voor minimaal veertig jaar worden gemaakt. Netbeheerders helpen overheden graag bij het maken van die keuzes. Door te informeren en adviseren over de verschillende mogelijkheden voor bijvoorbeeld de lokale warmtevoorziening, zodat de infrastructuur de transitie kan faciliteren of zelfs versnellen.

Op veel plekken in het land wordt de samenwerking tussen onder meer bouwbedrijven, installateurs, overheden en netbeheerders steeds concreter. Het besef dringt door dat we in bestaande en nieuwe netwerken moeten samenwerken om keuzes te maken die haalbaar en wenselijk zijn voor zowel de netten als voor de mensen en organisaties die erop aangesloten zijn.

Toekomst

De komende decennia doen netbeheerders en andere partijen investeringen die een CO2-neutrale samenleving dichterbij brengen. Netbeheerders vinden het belangrijk om die investeringen weloverwogen te doen. Daarom presenteert Netbeheer Nederland op 23 november een onderzoek, uitgevoerd door CE Delft, dat via scenario’s in beeld brengt hoe onze energievoorziening er in 2050 uit kan zien en welke kosten dat met zich meebrengt. Het rapport is bedoeld om de mogelijkheden van ons energienet inzichtelijk te maken en om handvatten te geven voor de dialoog met netwerkpartners. Want netwerken maken de energietransitie.

 

Deze bijdrage is gepubliceerd in Focus. Lees hier het volledige magazine.


Terug naar overzicht