Analyse Nationale Energieverkenning (NEV) 2015

Analyse Nationale Energieverkenning (NEV) 2015

  • 15 oktober 2015
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Onlangs is de NEV 2015 gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de doelstelling van de 47 partijen die het energieakkoord hebben getekend van 16% duurzame energie in 2023 binnen bereik is.

Onlangs is de NEV 2015 gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de doelstelling van de 47 partijen die het energieakkoord hebben getekend van 16% duurzame energie in 2023 binnen bereik is.

Kantelpunt
Volgens de NEV bevindt de Nederlandse energievoorziening zich op een kantelpunt. Enerzijds zijn er signalen dat de omslag naar een duurzame energiehuishouding wordt gemaakt: de efficiency van het energieverbruik neemt toe, het energieverbruik en de daarmee samenhangende luchtverontreiniging zijn gedaald en het aandeel hernieuwbare energie zal de komende jaren gaan toenemen. Maar anderzijds zijn de signalen nog weinig robuust: alhoewel de niet-CO2 broeikasgassen sinds 1990 daalden, is de CO2-emissie al jarenlang constant.

Aandeel hernieuwbare energie tot 2023
Het aandeel hernieuwbare energie in het bruto eindverbruik is volgens de NEV in de periode tot 2013 geleidelijk gestegen tot 4,8 procent. In 2014 is dit verder toegenomen tot 5,6 procent. Met het vastgestelde beleid stijgt het aandeel naar verwachting verder tot 11,1 procent [10 tot 12 procent] in 2020. Bij voorgenomen beleid stijgt het aandeel naar 11,9 procent [11 tot 13 procent]. Hiermee ligt het doel van 14 procent hernieuwbare energie in 2020 nog niet binnen bereik. Er zijn verschillende redenen waarom dit doel naar verwachting niet wordt gehaald. In 2023 ligt het aandeel hernieuwbare energie bij vastgesteld beleid op 15,1 procent [14 tot 16 procent] en bij voorgenomen beleid op 15,7 procent [14 tot 16 procent]. Volgens de NEV moet bij de gepresenteerde cijfers worden aangetekend dat in vijf domeinen van het Energieakkoord per 1 mei er maatregelen nog onvoldoende concreet waren om door te rekenen. Klik hier voor het volledige overzicht van de NEV 2015.

Nieuwe wet STROOM biedt fundament voor toekomstbestendige en robuuste rol netbeheerder
Onlangs heeft de Tweede Kamer ingestemd met de gemoderniseerde energiewet STROOM. Netbeheerders krijgen meer ruimte om op een slimme manier, bijvoorbeeld met een buurtbatterij, invulling te geven aan hun kerntaak. Aangevuld met tijdelijke taken en de mogelijkheid van experimenten biedt dit de netbeheerders voldoende ruimte om de realiteit van de energietransitie te omarmen. En met de aanwijzing van TenneT als de beheerder van het net op zee wordt een impuls gegeven aan de uitvoering van het Energieakkoord voor Duurzame Groei en de realisatie van de duurzaamheidsdoelen. Met de nieuwe Wet die per 1 januari 2016 ingaat, kunnen de netbeheerders adequaat werken aan een betrouwbaar en duurzaam energiesysteem en zijn zij goed toegerust om andere partijen markttoegang te verlenen.

Breed draagvlak voor toekomstige veranderingen in het energiesysteem
Om de energietransitie maximaal te kunnen ondersteunen zijn ook samenwerkingsverbanden nodig met partners in de energievoorziening. Netbeheer Nederland heeft daartoe samen met Energie-Nederland het initiatief genomen voor de Overlegtafel Energievoorziening. Deze overlegtafel heeft vorige week de nieuwe spelregels gepresenteerd die nodig zijn voor een duurzaam en stabiel energiesysteem. De deelnemers aan de overlegtafel zijn van mening dat met dit breed gedragen voorstel een bestendig energiesysteem ontstaat met volop ruimte en mogelijkheden voor innovatie. De deelnemers aan de overlegtafel willen de oplossingsrichtingen uit het rapport graag samen met de overheid verder uitwerken.


Terug naar overzicht