ACM kijkt te beperkt naar toekomstige warmtemarkt

ACM kijkt te beperkt naar toekomstige warmtemarkt

  • 9 september 2020
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Door het splitsen van de verantwoordelijkheden in een warmtenet, zijn er geen wettelijke beperkingen voor het netwerkbedrijf om actief te zijn in warmtenetten. Dat schrijft de ACM in een advies aan minister Wiebes over de nieuwe warmtewet. Wel ziet de ACM risico’s en wil zij één aanspreekpunt per net. De ACM gaat echter alleen in op het one size fits all model en geeft geen advies hoe tegemoet gekomen kan worden aan de wens om onafhankelijke warmtenetwerken mogelijk te maken. Netbeheer Nederland pleit voor meer samenwerkingsvormen, zodat er ook ruimte is voor innovatieve modellen, lokale initiatieven en maatwerk.

In de samenleving is brede behoefte aan het houden van de mogelijkheid van meerdere samenwerkingsmodellen van warmtenetten. Dit blijkt uit de vele reacties van de consultatie van de wet. Dat is namelijk cruciaal voor het draagvlak en innovatie. De ACM noemt in haar advies dat de warmteketen een geïntegreerd geheel is en dat alle partijen een heldere, afgebakende taak moeten hebben. 

 Dit is volgens NBNL ook goed te regelen in modellen waar meerdere partijen samenwerken in één warmtenet. De warmteleverancier is aanspreekpunt voor consument, overheid en toezichthouder. De leverancier maakt hiervoor goede afspraken met de warmtenetbeheerder. Als er meerdere leveranciers gebruik maken van één warmtenet, dan is de leverancier aanspreekpunt voor haar klanten. Zo is altijd duidelijk wie het aanspreekpunt is. 

 Rol partijen juridisch vastleggen

 Het is volgens NBNL ook heel goed mogelijk om te kiezen voor een systeem waarin zowel een warmteleverancier én de warmtenetbeheerder een (parallelle) aanwijzing van de gemeente krijgt. De twee partijen maken in dat geval door middel van een samenwerkingsovereenkomst afspraken over de uitvoering van de wettelijke taken voor de warmtevoorziening. Denk aan het borgen van de leveringszekerheid, het opstellen van een kavelplan, een investeringsplan en een leveringszekerheidsrapportage. In dit model dragen beide bedrijven de verantwoordelijkheid en zijn aanspreekbaar. 

 Netbeheer Nederland vindt het daarbij vanzelfsprekend om de warmteactiviteiten goed te scheiden van de netbeheerderstaken, zodat daar geen risico’s ontstaan. De netwerkbedrijven moeten nu ook al voldoen aan deze wettelijke voorwaarden. Wel moet goed afgewogen worden of de maatregelen proportioneel zijn voor de risico’s. Een aantal van de voorgestelde maatregelen van ACM zijn dat niet.

 Maatschappelijke vraag om meer modellen

 Uit de vele consultatie-reacties op de concept-warmtewet bleek al eerder dat er in de samenleving behoefte is aan meerdere modellen voor het toekomstig warmtebedrijf. Zowel marktpartijen, wetenschappers als maatschappelijke organisaties vragen om variatie in het belang van draagvlak in de samenleving. Zij hebben zich onder andere verenigd in de Warmtecoalitie, waarvan ook NBNL  deel uitmaakt. 

 

Lees ook onze reactie op het wetsvoorstel voor de Wet Collectieve Warmtevoorziening (WCW)


Terug naar overzicht